Inovačné výstupy

V projekte Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji  pracujeme na tvorbe, resp. inovácii a realizácii školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce.

 

 

Vzdelávacie materiály

Školské vzdelávacie programy

Vzdelávacie materiály

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Školský vzdelávací program: 

ŠkVP – 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Stroje a zariadenia

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet: Grafické systémy

Predmet: Programovanie

Predmet: Odborný výcvik

2447 K mechanik hasičskej techniky

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 2447 K mechanik hasičskej techniky [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Požiarna technika

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet: Elektrotechnika

Predmet: Odborný výcvik

2464 H strojný mechanik

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 2464 H strojný mechanik  [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Technológia

 1. ročník

Predmet: Technológia montáže a oprav

 1. ročník

Predmet: Grafické systémy

2682 K mechanik počítačových sietí

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 2682 K mechanik počítačových sietí [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Programové vybavenie počítačov

 1. ročník

Predmet: Technické vybavenie počítačov

Predmet: Ekonomika

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet: Technické vybavenie počítača

3178 F výroba konfekcie

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 3178 F výroba konfekcie  [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Odevná technológia

3355 H stolár

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 3355 H stolár [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Materiály

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet: Odborné kreslenie

Predmet: Odborný výcvik

6442 K obchodný pracovník

Školský vzdelávací program:

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Tovaroznalectvo

 1. ročník

Predmet:  Spoločenská komunikácia

Predmet: Účtovníctvo

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet: Administratíva a korešpondencia

6456 H kaderník

Školský vzdelávací program:

ŠkVP 6456 H kaderník  [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Ekonomika

Predmet: Odborné kreslenie

 1. ročník

Predmet: Odborný výcvik

 1. ročník

Predmet:  Úvod do sveta práce

Predmet: Technológia

6426 L vlasová kozmetika

Školský vzdelávací program:

 ŠkVP 6426 L vlasová kozmetika [zip]

Učebné pomôcky:

 1. ročník

Predmet: Odborná prax

Školské vzdelávacie programy

Učebné odbory

2-ročné

3-ročné

Študijné odbory

Nadstavbové odbory