Rodičovské združenie

1. Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.

2. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

3. Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov.

4. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov.

5. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu. 

Príspevok člena rodičovského združenia je 15 €. V prípade, že z jednej rodiny študuje v našej škole viac žiakov, príspevok je 10 € za každého z nich. Rodičia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poberajúci sociálne štipendium príspevok neplatia.

Zástupcovia Rodičovského združenia za jednotlivé triedy:

  • Šmigová Božena, I. A
  • Olena Sičáková, II. A
  • Pančurová Jozefína, III. A
  • Mgr. Kurucová Anna, IV. A – predseda
  • Kozár Ivan, I. B
  • Balogová Jana, II. B
  • Gall Marián, III. B
  • Drugová Andrea, II.NŠ
  • Varecha Ladislav, II.C
  • Mihaličová Oxana, IV. G