BESEDA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Beseda o zdravotnom poistení

Žiaci končiacich ročníkov sa stretli  na besede 24. a 30. januára 2023 s Ing. Alexandrom Boberom, riaditeľom pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Medzilaborciach. Náš hosť im poskytol cenné rady týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia v SR. Zameral sa aj na to, kto má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, aké sú  povinnosti poistencov a na […]

POKRAČOVANIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

ilustračné foto

Žiaci 2. ročníka sa v rámci kampane Červené stužky zúčastnili 16. decembra 2022 na dvoch prednáškach. Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ so sídlom v Humennom im odborne priblížila témy Prevencia HIV, AIDS a Následky predčasného sexuálneho života. Ing. Zdenka Vladyková

UČÍME SA EFEKTÍVNE?

plagát s obsahom besedy

Odpoveď na otázku Učíme sa efektívne? hľadali naši žiaci na besede 4. 11. 2022 so špeciálnou psychologičkou MSc. Monikou Uramovou. Lektorka sa venovala prvákom a štvrtákom, pričom im poskytla cenné rady, ako zvládnuť väčší objem učiva, či už pri príprave na maturitnú skúšku v prípade žiakov IV. A a IV. G, alebo pri adaptácii na […]

BESEDA SO ZLATICOU KOŽINOVOU

Beseda so Zlaticou Kožinovou

Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci II. A a II. B zúčastnili na besede s Mgr. Zlaticou Kožinovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Druháci si vypočuli odbornú prednášku na tému Hygiena rúk, prevencia COVID. Potom lektorke kládli množstvo otázok. Počas diskusie si svoje skúsenosti s kovidom  dávali do súvislosti s odborným výkladom, a […]