BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL

Beseda o ozbrojených silách

Žiaci 3. a 4. ročníkov sa 6. februára 2024 stretli na besede s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Alojz Mikula, starší rotmajster z Regrutačnej skupiny Prešov, priblížil žiakom možnosti vysokoškolského štúdia po skončení strednej školy alebo priameho uplatnenia po ukončení školy v podmienkach ozbrojených síl. Rozprával o  vojenskom lekárstve, strojárstve, letectve, zbrojárstve, automobilovej technike a […]

WORKSHOP O PREVENCII NÁSILIA

ilustračné foto workshop

Dňa 16. januára 2024 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na workshope o prevencii sexuálneho násilia, ktorý viedli lektori z Amnesty International Slovensko. Cieľom podujatia bolo osvetliť mladým ľuďom zručnosti, vedomosti a postoje v oblasti rešpektu a dôležitosti súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách. Ďalším významným momentom stretnutia bolo povzbudzovanie žiakov k rozvoju schopnosti asertívnej komunikácie […]

MARKETING V PRAXI

Marketing v praxi ilustračné foto

Žiaci III. A a IV. A triedy absolvovali 4. decembra 2023 v rámci predmetu ekonomika besedu s odborníkom z praxe Ing. Ivanom Hriseňkom. Hlavnou témou stretnutia bol Marketing v praxi. Náš hosť  sa zameral na zdieľanie poznatkov, skúseností, ale aj na úspechy a neúspechy tak, aby žiakom pomohli v ich profesijnom živote. Vysvetlil, ako robiť […]

ADAPTAČNÝ PROCES PRVÁKOV

Adaptačný proces prvákov

Dňa 5. decembra 2023 sa uskutočnila beseda pre žiakov I.A triedy, ktorú viedla psychologička MSc. Monika Uramová. Stretnutie bolo zamerané na adaptačný proces v súvislosti s prechodom na strednú školu. Žiaci interaktívnou formou diskutovali o tom, prečo je zmena pre človeka náročná, aké sú ich individuálne skúsenosti a stratégie, ktoré im pomáhajú zmenu zvládnuť. Ďalšou […]

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

červené stužky ilustračné foto

Deň 1. december, ktorý bol v roku 1988 organizáciou WHO vyhlásený za Svetový deň boja proti HIV/AIDS, sa v našej škole neodmysliteľne spája s kampaňou Červené stužky. Cieľom aktivít, ktoré sme našim žiakom pripravili formou rozhlasového vysielania, prednášky a distribúcie červených stužiek, bolo zvýšenie povedomia o HIV/AIDS a prejavenie solidarity tejto pandémii tvárou v tvár. […]

EURÓPSKY MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

ilustračný obrázok kybernetická bezpečnosť

V dnešnej digitálnej dobe sú osobné údaje ohrozené viac ako kedykoľvek predtým. Zneužitie osobných údajov je stále častejším problémom v bežnom živote. Útočníci sa snažia využívať rôzne spôsoby pre získanie citlivých údajov obetí a ich následné zneužitie. V rámci tohtoročnej kampane Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sme pre žiakov prvých ročníkov pripravili 26. októbra 2023 prednášku. […]

SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

ilustračné foto svetelné znečistenie

V utorok 13.6.2023 sa prváci a druháci zo študijných odborov zúčastnili na prednáške  o svetelnom znečistení pod vedením Mgr. Róberta Adama, odborného pracovníka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Cieľom prednášky bolo pochopiť dôsledky svetelného znečistenia na zdravie človeka a existenciu niektorých živočíchov na zemi. Žiaci sa dozvedeli, ako každý jeden z nás môže znížiť svetelné znečistenie prírody […]

BESEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému Duševné zdravie, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Besedu viedla špeciálna psychologička MSc. Monika Uramová. Diskusnou a interaktívnou formou sa venovala problematike duševného zdravia a duševných porúch. Cieľom stretnutia bolo zníženie predsudkov, stereotypov a stigiem súvisiacich s touto témou. Študenti […]

AKO SI ZARIADIŤ ŽIVOT PO SKONČENÍ ŠKOLY

beseda ako po skončení školy

Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili 12. apríla 2023 na prednáške s pracovníčkou ÚPSVaR Stropkov. Ing. D. Madzinová im poskytla cenné informácie o tom, ako si zariadiť život po skončení školy, kde, kedy a ako požiadať o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie. Išlo aj o praktické rady týkajúce sa pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi, ako napísať […]

BESEDA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Beseda o zdravotnom poistení

Žiaci končiacich ročníkov sa stretli  na besede 24. a 30. januára 2023 s Ing. Alexandrom Boberom, riaditeľom pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Medzilaborciach. Náš hosť im poskytol cenné rady týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia v SR. Zameral sa aj na to, kto má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, aké sú  povinnosti poistencov a na […]