KÝM STÚPA DYM

kým stúpa dym

Hlavnú myšlienku Svetového dňa bez tabaku sme na našej škole podporili 31. mája 2024 odbornou prednáškou s názvom  Kým stúpa dym pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej z RÚVZ Humenné. Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia WHO. V tento deň sa upriamuje pozornosť na škodlivý účinok a smrteľné následky používania tabakových výrobkov. Heslom tohto ročníka je […]

STRES PRED MATURITOU

Ako zvládat stres

Žiakov štvrtého ročníka čakajú čochvíľa náročné dni. Vzhľadom na to 23. apríla 2024 absolvovali besedu na tému Ako zvládnuť stres pred maturitou pod vedením psychologičky Moniky Uramovej z CPP v Medzilaborciach.  Štvrtákom boli interaktívnou formou predstavené vhodné preventívne stratégie za účelom eliminácie nadmerného stresu a techniky efektívneho učenia, ktoré im môžu uľahčiť zvládnutie tohto náročného […]

BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL

Beseda o ozbrojených silách

Žiaci 3. a 4. ročníkov sa 6. februára 2024 stretli na besede s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Alojz Mikula, starší rotmajster z Regrutačnej skupiny Prešov, priblížil žiakom možnosti vysokoškolského štúdia po skončení strednej školy alebo priameho uplatnenia po ukončení školy v podmienkach ozbrojených síl. Rozprával o  vojenskom lekárstve, strojárstve, letectve, zbrojárstve, automobilovej technike a […]

WORKSHOP O PREVENCII NÁSILIA

ilustračné foto workshop

Dňa 16. januára 2024 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na workshope o prevencii sexuálneho násilia, ktorý viedli lektori z Amnesty International Slovensko. Cieľom podujatia bolo osvetliť mladým ľuďom zručnosti, vedomosti a postoje v oblasti rešpektu a dôležitosti súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách. Ďalším významným momentom stretnutia bolo povzbudzovanie žiakov k rozvoju schopnosti asertívnej komunikácie […]

MARKETING V PRAXI

Marketing v praxi ilustračné foto

Žiaci III. A a IV. A triedy absolvovali 4. decembra 2023 v rámci predmetu ekonomika besedu s odborníkom z praxe Ing. Ivanom Hriseňkom. Hlavnou témou stretnutia bol Marketing v praxi. Náš hosť  sa zameral na zdieľanie poznatkov, skúseností, ale aj na úspechy a neúspechy tak, aby žiakom pomohli v ich profesijnom živote. Vysvetlil, ako robiť […]

ADAPTAČNÝ PROCES PRVÁKOV

Adaptačný proces prvákov

Dňa 5. decembra 2023 sa uskutočnila beseda pre žiakov I.A triedy, ktorú viedla psychologička MSc. Monika Uramová. Stretnutie bolo zamerané na adaptačný proces v súvislosti s prechodom na strednú školu. Žiaci interaktívnou formou diskutovali o tom, prečo je zmena pre človeka náročná, aké sú ich individuálne skúsenosti a stratégie, ktoré im pomáhajú zmenu zvládnuť. Ďalšou […]

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

červené stužky ilustračné foto

Deň 1. december, ktorý bol v roku 1988 organizáciou WHO vyhlásený za Svetový deň boja proti HIV/AIDS, sa v našej škole neodmysliteľne spája s kampaňou Červené stužky. Cieľom aktivít, ktoré sme našim žiakom pripravili formou rozhlasového vysielania, prednášky a distribúcie červených stužiek, bolo zvýšenie povedomia o HIV/AIDS a prejavenie solidarity tejto pandémii tvárou v tvár. […]

EURÓPSKY MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

ilustračný obrázok kybernetická bezpečnosť

V dnešnej digitálnej dobe sú osobné údaje ohrozené viac ako kedykoľvek predtým. Zneužitie osobných údajov je stále častejším problémom v bežnom živote. Útočníci sa snažia využívať rôzne spôsoby pre získanie citlivých údajov obetí a ich následné zneužitie. V rámci tohtoročnej kampane Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sme pre žiakov prvých ročníkov pripravili 26. októbra 2023 prednášku. […]

SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

ilustračné foto svetelné znečistenie

V utorok 13.6.2023 sa prváci a druháci zo študijných odborov zúčastnili na prednáške  o svetelnom znečistení pod vedením Mgr. Róberta Adama, odborného pracovníka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Cieľom prednášky bolo pochopiť dôsledky svetelného znečistenia na zdravie človeka a existenciu niektorých živočíchov na zemi. Žiaci sa dozvedeli, ako každý jeden z nás môže znížiť svetelné znečistenie prírody […]

BESEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému Duševné zdravie, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Besedu viedla špeciálna psychologička MSc. Monika Uramová. Diskusnou a interaktívnou formou sa venovala problematike duševného zdravia a duševných porúch. Cieľom stretnutia bolo zníženie predsudkov, stereotypov a stigiem súvisiacich s touto témou. Študenti […]