SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

ilustračné foto svetelné znečistenie

V utorok 13.6.2023 sa prváci a druháci zo študijných odborov zúčastnili na prednáške  o svetelnom znečistení pod vedením Mgr. Róberta Adama, odborného pracovníka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Cieľom prednášky bolo pochopiť dôsledky svetelného znečistenia na zdravie človeka a existenciu niektorých živočíchov na zemi. Žiaci sa dozvedeli, ako každý jeden z nás môže znížiť svetelné znečistenie prírody […]

BESEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému Duševné zdravie, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Besedu viedla špeciálna psychologička MSc. Monika Uramová. Diskusnou a interaktívnou formou sa venovala problematike duševného zdravia a duševných porúch. Cieľom stretnutia bolo zníženie predsudkov, stereotypov a stigiem súvisiacich s touto témou. Študenti […]

AKO SI ZARIADIŤ ŽIVOT PO SKONČENÍ ŠKOLY

beseda ako po skončení školy

Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili 12. apríla 2023 na prednáške s pracovníčkou ÚPSVaR Stropkov. Ing. D. Madzinová im poskytla cenné informácie o tom, ako si zariadiť život po skončení školy, kde, kedy a ako požiadať o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie. Išlo aj o praktické rady týkajúce sa pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi, ako napísať […]

BESEDA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Beseda o zdravotnom poistení

Žiaci končiacich ročníkov sa stretli  na besede 24. a 30. januára 2023 s Ing. Alexandrom Boberom, riaditeľom pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Medzilaborciach. Náš hosť im poskytol cenné rady týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia v SR. Zameral sa aj na to, kto má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, aké sú  povinnosti poistencov a na […]

POKRAČOVANIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

ilustračné foto

Žiaci 2. ročníka sa v rámci kampane Červené stužky zúčastnili 16. decembra 2022 na dvoch prednáškach. Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ so sídlom v Humennom im odborne priblížila témy Prevencia HIV, AIDS a Následky predčasného sexuálneho života. Ing. Zdenka Vladyková

UČÍME SA EFEKTÍVNE?

plagát s obsahom besedy

Odpoveď na otázku Učíme sa efektívne? hľadali naši žiaci na besede 4. 11. 2022 so špeciálnou psychologičkou MSc. Monikou Uramovou. Lektorka sa venovala prvákom a štvrtákom, pričom im poskytla cenné rady, ako zvládnuť väčší objem učiva, či už pri príprave na maturitnú skúšku v prípade žiakov IV. A a IV. G, alebo pri adaptácii na […]

BESEDA SO ZLATICOU KOŽINOVOU

Beseda so Zlaticou Kožinovou

Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci II. A a II. B zúčastnili na besede s Mgr. Zlaticou Kožinovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Druháci si vypočuli odbornú prednášku na tému Hygiena rúk, prevencia COVID. Potom lektorke kládli množstvo otázok. Počas diskusie si svoje skúsenosti s kovidom  dávali do súvislosti s odborným výkladom, a […]