STRES PRED MATURITOU

Publikované:

STRES PRED MATURITOU

Besedy
Ako zvládat stres

Žiakov štvrtého ročníka čakajú čochvíľa náročné dni. Vzhľadom na to 23. apríla 2024 absolvovali besedu na tému Ako zvládnuť stres pred maturitou pod vedením psychologičky Moniky Uramovej z CPP v Medzilaborciach.  Štvrtákom boli interaktívnou formou predstavené vhodné preventívne stratégie za účelom eliminácie nadmerného stresu a techniky efektívneho učenia, ktoré im môžu uľahčiť zvládnutie tohto náročného a zároveň dôležitého obdobia. Už začiatkom mája ich totiž čaká praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a koncom mája angličtina, slovenčina a teoretická časť odbornej zložky. Veríme, že sa so všetkými predmetmi  popasujú úspešne.

Mgr. Marián Mazanec