STRETNUTIE S HAVAJČANMI

Publikované:

STRETNUTIE S HAVAJČANMI

Informácie
Návšteva z Havaja

Vo štvrtok 25. apríla 2024 k nám zavítali Havajčania. Boli to žiaci zo základnej školy z neďalekej dediny. Navštívili nás prvýkrát, preto sme pre nich prichystali zaujímavý program na odbornom výcviku a na teoretickom vyučovaní.

Počas celého dopoludnia naši hostia mohli priamo komunikovať s pedagógmi jednotlivých odborov, ktorí im vysvetlili špecifiká štúdia a možnosti uplatnenia sa absolventov školy v praxi. Taktiež využili príležitosť neformálne sa porozprávať s našimi žiakmi, čím získali celkový obraz o štúdiu.

Havajčanom sa v našej škole veľmi páčilo. „Ďakujeme za vrúcne prijatie na pôde Vašej školy. Cítili sme sa u Vás veľmi dobre. Myslím si, že sme si odniesli veľmi veľa pekných zážitkov a dobrých skúseností,“ napísala nám v maile PaedDr. Anna Komišáková zo ZŠ Havaj. Zároveň vyjadrila želanie zorganizovať ďalšie spoločné podujatie na konci školského roka.

Ďakujeme za milé slová a tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Martina Jurcaková