NA NÁVŠTEVE U HASIČOV

Publikované:

NA NÁVŠTEVE U HASIČOV

Exkurzie
Na návšteve u hasičov

Žiaci III. A triedy v odbore mechanik počítačových sietí navštívili Hasičský  a záchranný zbor  v Medzilaborciach. Odborná exkurzia sa konala dňa 26. apríla 2024. Žiaci absolvovali prednášku na tému Optické siete  a významná práca pracovníkov Hasičského  a záchranného zboru v Medzilaborciach, ktorú prezentovali pracovníci  zboru. Bola veľmi zaujímavá, pútavá, s praktickým predvedením. Tretiaci získali poznatky v oblasti čo najrýchlejšej komunikácie prijímania a odosielania súrnych správ a zároveň vedomosti, týkajúce sa vysokej fyzickej, duševnej a technickej vybavenosti hasičov pri plnení pracovných úloh.

Exkurzia sa viedla v uvoľnenej atmosfére a žiakom priniesla nielen nové poznatky, ale aj dobrý emočný zážitok.

Ing. Štefan Veľas