BESEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Publikované:

BESEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Besedy
dusevne_zdravie

Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému Duševné zdravie, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Besedu viedla špeciálna psychologička MSc. Monika Uramová. Diskusnou a interaktívnou formou sa venovala problematike duševného zdravia a duševných porúch.

Cieľom stretnutia bolo zníženie predsudkov, stereotypov a stigiem súvisiacich s touto témou. Študenti prejavili veľký záujem o rozprávanie sa o tejto téme. Na stupnici od 1 do 10 hodnotili stretnutie číslami 7 – 10.

Mgr. Marián Mazanec, výchovný poradca