WORKSHOP O PREVENCII NÁSILIA

Publikované:

WORKSHOP O PREVENCII NÁSILIA

Besedy
ilustračné foto workshop

Dňa 16. januára 2024 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na workshope o prevencii sexuálneho násilia, ktorý viedli lektori z Amnesty International Slovensko.

Cieľom podujatia bolo osvetliť mladým ľuďom zručnosti, vedomosti a postoje v oblasti rešpektu a dôležitosti súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách. Ďalším významným momentom stretnutia bolo povzbudzovanie žiakov k rozvoju schopnosti asertívnej komunikácie ohľadom vlastných hraníc. Lektori systematicky vysvetľovali, prečo je dôležité odmietnuť účasť v situáciách, kde sa necítia bezpečne alebo príjemne.

Na začiatku workshopu si žiaci a lektori stanovili pravidlá správania, ktoré boli obojstranne prospešné. Následne sa pustili do rôznorodých aktivít, vrátane diskusií, riešenia problémov, situačných hier a analýzy náročných situácií. Úlohy, ale aj celkový priebeh workshopu neustále pútali pozornosť žiakov, čo potvrdila pozitívna spätná väzba od oboch strán – nielen od žiakov, ale aj od lektorov.

Mgr. Monika Stirčáková