1. KOLO SÚŤAŽE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Publikované:

1. KOLO SÚŤAŽE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Súťaže
Súťaž odborných zručností

Žiaci  3. ročníka odboru 2682 K mechanik počítačových sietí sa 19. januára 2024 zapojili do 1. kola súťaže odbornej zručnosti. Žiaci svoje teoretické vedomosti a odborné zručnosti obhajovali na odbornom výcviku na tému Návrh a realizácia technickej dokumentácie komplexnej PC LAN siete v programe Profi-CAD.

Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas.

Najlepšie výsledky dosiahli:

Richard Jalč                               1. miesto

Dominik Čonka                      –   2. miesto

Szilagyi Tomáš Roderik      –   3. miesto

 

Ing. Štefan Veľas