SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

Publikované:

SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

Besedy
ilustračné foto svetelné znečistenie

V utorok 13.6.2023 sa prváci a druháci zo študijných odborov zúčastnili na prednáške  o svetelnom znečistení pod vedením Mgr. Róberta Adama, odborného pracovníka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Cieľom prednášky bolo pochopiť dôsledky svetelného znečistenia na zdravie človeka a existenciu niektorých živočíchov na zemi. Žiaci sa dozvedeli, ako každý jeden z nás môže znížiť svetelné znečistenie prírody a prostredia, v ktorom žijeme a ktoré prenecháme ďalším generáciám.

 

Ing. Zdenka Vladyková