MARKETING V PRAXI

Publikované:

MARKETING V PRAXI

Besedy
Marketing v praxi ilustračné foto

Žiaci III. A a IV. A triedy absolvovali 4. decembra 2023 v rámci predmetu ekonomika besedu s odborníkom z praxe Ing. Ivanom Hriseňkom. Hlavnou témou stretnutia bol Marketing v praxi. Náš hosť  sa zameral na zdieľanie poznatkov, skúseností, ale aj na úspechy a neúspechy tak, aby žiakom pomohli v ich profesijnom živote. Vysvetlil, ako robiť marketing vedome, efektívne a rozobral veľa marketingových tém. V diskusii zazneli aj otázky, v čom by chceli žiaci podnikať, prípadne čo by chceli robiť po skončení strednej školy. Pokračoval, ako to dosiahnuť, čo k tomu potrebujú a na koho sa môžu obrátiť.

Beseda bola pre našich žiakov prínosom hlavne pri otázke, čomu sa budú venovať v budúcnosti po skončení školy.

Ing. Miroslav Zozuľak