DISKUTOVALI SME O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

Publikované:

DISKUTOVALI SME O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

Informácie
ilustračné olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je súťaž v oblasti propagácie a ochrany práv a demokracie, ktorá sa koná každoročne na Slovensku. Školské kolá prebiehajú začiatkom decembra a sú určené pre stredoškolákov. Olympiáda rozvíja tvorivé komunikačné a prezentačné zručnosti, metódy argumentácie a pomáha mladým ľuďom učiť sa formovať svoje vlastné názory. V tomto roku prevzala záštitu nad olympiádou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Táto súťaž významne prispieva k predchádzaniu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a iných foriem netolerancie. 

Nosná téma 26. ročníka Olympiády ľudských práv bola ĽUDSKÉ PRÁVA: HRÁDZA PROTI NENÁVISTI. Téma zaujala aj žiakov našej školy. Na hodinách občianskej náuky v rámci týždňa, počas ktorého sa konali školské kolá OĽP, sme diskutovali, vyjadrovali svoj názor, inšpirovali sa prežitými udalosťami i príbehmi ľudí. Rozhovory žiakov vyústili v myšlienke, že nenávistné prejavy podporujú nenávisť a násilie voči jednotlivcom či skupine. Ak chce človek prekonať nenávisť voči komukoľvek, je potrebné uvedomiť si svoje správanie a emócie, ktoré pritom prežíva, a bojovať proti tomu. 

Mgr. Monika Stirčáková