PRO EDUCO

Publikované:

PRO EDUCO

Exkurzie
Veľtrh ProEduco

Dňa 7. decembra 2023 naši prváci a tretiaci navštívili 15. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si ponuku celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania v rámci štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania sa na veľtrhu prezentovali aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých.

Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl. Aktuálne témy žiakov veľmi zaujali, načerpali veľa nových informácií a inšpirácie.

Ing. Martina Jurcaková