ADAPTAČNÝ PROCES PRVÁKOV

Publikované:

ADAPTAČNÝ PROCES PRVÁKOV

Besedy
Adaptačný proces prvákov

Dňa 5. decembra 2023 sa uskutočnila beseda pre žiakov I.A triedy, ktorú viedla psychologička MSc. Monika Uramová. Stretnutie bolo zamerané na adaptačný proces v súvislosti s prechodom na strednú školu. Žiaci interaktívnou formou diskutovali o tom, prečo je zmena pre človeka náročná, aké sú ich individuálne skúsenosti a stratégie, ktoré im pomáhajú zmenu zvládnuť.

Ďalšou témou stretnutia bolo navodenie pozitívnej klímy v kolektíve. Žiaci sa rozprávali o tom, v akej triede by sa chceli vzdelávať, čo už robia a čo by mohli spraviť pre to, aby boli v kolektíve spokojní, a ako jednotlivec môže prispieť k pohodovejším vzťahom medzi nimi.

 

Mgr. Marián Mazanec