BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL

Publikované:

BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL

Besedy
Beseda o ozbrojených silách

Žiaci 3. a 4. ročníkov sa 6. februára 2024 stretli na besede s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Alojz Mikula, starší rotmajster z Regrutačnej skupiny Prešov, priblížil žiakom možnosti vysokoškolského štúdia po skončení strednej školy alebo priameho uplatnenia po ukončení školy v podmienkach ozbrojených síl. Rozprával o  vojenskom lekárstve, strojárstve, letectve, zbrojárstve, automobilovej technike a ďalších oblastiach. Zdôrazňoval aj dôležitosť fyzickej pripravenosti záujemcov o povolanie profesionálneho vojaka. Taktiež poukázal na benefity či obmedzenia tohto povolania.

Beseda zaujala najmä chlapcov. V diskusii sa pýtali na disciplíny, ktoré sú povinné pri fyzickom preskúšaní, aké základné podmienky musia splniť, ak by chceli vstúpiť do armády, čo obnáša základný vojenský výcvik. Profesionálni vojaci im odborne odpovedali na všetky otázky.

Stretnutie splnilo svoj cieľ. Žiaci získali zaujímavé informácie v súvislosti s plánovaním svojej budúcnosti po skončení štúdia na našej škole.

Mgr. Miroslava Gičová