STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Publikované:

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Súťaže
ilustračné foto SOČ školské kolo

Dňa 26. januára 2024 sa v našej škole uskutočnil už 46. ročník súťaže  Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojili traja žiaci, ktorí pred odbornou porotou predstavili zameranie svojich prác a potom reagovali na otázky porotcov či publika v snahe obhájiť práce čo najlepšie.

Dominik Čonka, žiak tretieho ročníka študujúci  v odbore mechanik počítačových sietí, prezentoval svoju prácu na tému Elektrický rozvod v byte v rámci tvorby učebných pomôcok a didaktických technológií.

Filip Zavacký, žiak tretieho ročníka v odbore obchodný pracovník, spracoval tému Zdieľaná ekonomika: Život v novej dobe. Práca bola zaradená do odboru č. 15 – Ekonomika a riadenie.

Alexandra Drugová, žiačka prvého ročníka  v odbore obchodný pracovník, sa vo svojej práci zaoberala Výrobou antibakteriálneho gélu z lišajníkov v rámci predmetu biológia.

Odborná porota v zložení Mgr. Miroslava Gičová, Ing. Stanislav Murdzik a Mgr. Anna Holzerová ohodnotila práce a ich prezentáciu, poďakovala sa riešiteľom za vynaložené úsilie, kreativitu, zaujímavú a odbornú prezentáciu.

Celá súťaž SOČ mala výbornú odbornú a rétorickú úroveň, za čo patrí poďakovanie hlavne súťažiacim a ich konzultantom Ing. Štefanovi  Veľasovi, Ing. Miroslavovi  Zozuľakovi,  Mgr. Dominike Karbáčovej, odbornej porote a pozornému publiku.

Súťažiacim prajeme veľa zdaru v ich ďalšej iniciatívnej práci.

Ing. Štefan Veľas, koordinátor SOČ