BURZA INFORMÁCIÍ STROPKOV

Publikované:

BURZA INFORMÁCIÍ STROPKOV

Informácie
Burza informácii

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove organizoval dňa 25. januára 2024 v priestoroch Kultúrneho strediska Stropkov Burzu informácií pre žiakov 9. ročníkov základných škôl z okresov Stropkov, Svidník, Giraltovce a Medzilaborce. Cieľom tejto akcie bolo poskytnúť deviatakom priamo od zástupcov stredných škôl spomínaných okresov kvalifikovanú informovanosť a poradenstvo o možnostiach ďalšieho vzdelávania na jednotlivých stredných školách.

Našu školu zastupovali učitelia Mgr. Marián Mazanec, Ing. Štefan Veľas a žiaci tretieho ročníka Mária Divišová a Dominik Čonka. Účastníkom podujatia predstavili študijné a učebné odbory, ktoré sa u nás otvárajú v školskom roku 2024/2025. Taktiež informovali návštevníkov o štúdiu, školských akciách a možnostiach uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce.

Mgr. Marián Mazanec