KONFERENCIA CuRI

Publikované:

KONFERENCIA CuRI

Informácie
Konferencia

Dňa 6. 2. 2024 Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (CuRI) usporiadala konferenciu s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov. Tá sa niesla v znamení hodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale i načrtnutí nových výziev.

Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl, ktoré boli  iniciatívou podporené. Jednou z nich bola aj naša škola, čomu sme sa veľmi tešili. Naším cieľom bolo predstaviť účastníkom konferencie modernizáciu teoretického a praktického vyučovania, vyzdvihnúť zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, poukázať na vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov a inováciu obsahu a foriem vzdelávania.

Ďakujeme za aktívnu spoluprácu a možnosť prezentovať svoje úspechy.

Ing. Martina Jurcaková