DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Publikované:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Informácie
DOD_2024_2

Dňa 15. a 16. februára 2024 sme v našej škole opäť organizovali Deň otvorených dverí, avšak tentoraz sme pozvali žiakov 8. ročníkov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program, takže naši hostia sa určite nenudili.

Na DOD prišlo okolo 65 žiakov zo základných skôl z Medzilaboriec a Radvane nad Laborcom.  Venovali sa im nielen naši učitelia, ale aj Filip Steranka,  Alexandra Drugová a Ema Kundrátová, žiaci odboru obchodný pracovník.

Prehliadka školy sa začala v budove teoretického vyučovania. Ôsmakom sme predstavili odborné učebne informatiky, učebňu kreslenia, chemické laboratórium a ďalšie. Potom si  v skupinách vyskúšali virtuálnu realitu, prácu na výučbových CNC sadách, simulovanie logických obvodov, praktické zapojenia a merania v slaboprúdovej elektrotechnike. Priblížili sme im aj prácu v podnikateľskej oblasti či tvorbu reklamných materiálov na plotri. Žiakov najviac zaujala 3D tlačiareň so sintrovacou a umývacou pecou. Nakoniec si obzreli atraktívne oddychové zóny, telocvičňu, posilňovňu a študovňu.

Naši hostia zavítali aj na odborný výcvik. Majstri odbornej výchovy im najprv predviedli  moderne vybavený autoservis. Potom nechali žiakov pracovať na vizuálnom zváračskom trenažéri či opracovávať drevo na CNC frézovačke. V zrekonštruovaných strojárskych dielňach zase sledovali ukážky práce na pásovej píle na kov, hrotovom konvenčnom sústruhu alebo motorovej zakružovačke plechu. Dievčatá si prišli na svoje v kaderníckom salóne a krajčírskej dielni.

Veríme, že naša škola a nami ponúkané odbory sa ôsmakom natoľko zapáčili, že sa po skončení základnej školy stanú jej súčasťou.

Ďakujeme za návštevu!

Ing. Martina Jurcaková