NA KRAJSKOM KOLE V PREŠOVE

Publikované:

NA KRAJSKOM KOLE V PREŠOVE

Súťaže
Olympiáda v ANJ – krajské kolo 2024

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo  14. 02. 2024 v Prešove (Gymnázium, Konštantínova 2). Veľmi nás teší, že na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola.

Do Prešova postúpili víťazi školského a okresného kola. V kategórii 2D súťažil Tibor Kostilník, žiak IV. A  triedy. V silnej konkurencii obsadil 10. miesto, pričom získal 42 bodov zo 70. Žiak 2. ročníka Ján Hinďoš nás reprezentoval v kategórii 2A. Podarilo sa mu dosiahnuť 53 bodov zo 70, a tak obsadil 11. miesto. Hoci sa naši chlapci neumiestnili na popredných priečkach,  získali cenné informácie o tom, v čom sa môžu zlepšovať.

Obom súťažiacim ďakujeme za ich účasť na krajskom kole a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu cudzích jazykov.

Ing. Jana Čabalová