POSLEDNÝ DEŇ V ŠKOLE

koniec školského roku 2023/ 2024

Posledný deň v školskom roku 2023/2024 sme všetci túžobne očakávali. Každý sa už tešil na chvíle voľna, oddychu. Nastúpení vo vestibule školy sme si najprv vypočuli rozlúčkový prejav riaditeľky školy, v ktorom  sa poďakovala učiteľom a majstrom za ich namáhavú prácu, žiakom za vynaložené úsilie pri štúdiu. Tí najlepší získali aj pochvaly a vecné odmeny […]

PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE SO ŽIAKMI ZŠ

Vo štvrtok 27. júna 2024 sme v našej škole strávili netradičné predpoludnie plné zábavy a športu spolu so žiakmi zo Základnej školy Havaj. Športový deň sa niesol v znamení hesla „Nesúťažíme, ale športujeme“, pretože u nás vyhrávajú všetci, ktorí majú chuť sa hýbať. Naši hostia si zahrali futbal, stolný tenis, elektronické šípky, niektorí si zacvičili […]

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

záverečné skúšky

Žiaci učebných odborov absolvovali v dňoch 13. – 14. júna 2024 záverečné skúšky. Kaderníčky na praktickej časti prezentovali svoju šikovnosť vytvorením pánskych a dámskych účesov. Strojní mechanici sa zase popasovali s výrobou a následnou montážou nožového uholníka. Hneď na druhý deň ich čakala teoretická časť, kde preukázali aj svoje odborné vedomosti. Žiaci po absolvovaní skúšok […]

VYRAĎOVANIE MATURANTOV

maturitné vysvedčenia

Po úspešnom absolvovaní skúšok pri zelenom stole sme 30. mája 2024 abiturientom slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia a výučné listy. Za výborný prospech a reprezentáciu školy počas celého štúdia získali aj pochvalu od riaditeľky školy a vecnú odmenu. Našich štvrtákov sme zo školských lavíc síce vyradili, ale v našich spomienkach naďalej zostávajú. Nuž nech vykročia do […]

DEŇ DETÍ SO STREDOŠKOLÁKMI

MDD

Medzinárodný deň detí patrí na Slovensku k najobľúbenejším sviatkom. Pri tejto príležitosti zvyknú deťúrence potešiť nielen rodičia, starí rodičia či učitelia, ale aj mestá. Aj v našom meste Medzilaborce to 31. mája 2024 nebolo ináč. Mestský úrad spolu s CVČ pripravili pre deti MŠ a ZŠ zaujímavý program, do ktorého prispeli aj naši stredoškoláci. Ako […]

UCTILI SME SI STARŠÍCH

úcta k starším

Dňa 28. mája 2024 sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa dobrovoľníctva v duchu úcty k starším. Pod vedením učiteľov Mgr. Miroslava Zozuľaka, Mgr. Dominiky Karbáčovej a Ing. Martiny Jurcakovej navštívili DSS Kamjana v Medzilaborciach. Svojou prítomnosťou potešili tých, ktorí to najviac potrebujú. Práve seniori sú nám častokrát obrovským príkladom a svojimi múdrosťami nás v […]

MODRÝ GOMBÍK

Modrý gombik 2024

Tento rok sa uskutočnil už  18. ročník zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá  prebiehala na školách a v uliciach 13. – 19. mája 2024. Počas 18-tich rokov sa do zbierky zapojili tisícky slovenských škôl, vďaka ktorým nadácia môže pomáhať deťom v núdzi po celom svete. Výnos z tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom, ktoré žijú v humanitárnych krízach […]

NAŠA ZEM – NÁŠ DOMOV

Životné prostredie

Dňa 21. mája 2024 sme v škole zrealizovali akciu týkajúcu sa životného prostredia. Žiaci prvého ročníka sa pod vedením Mgr. Dominiky Karbáčovej zapojili do rôznych aktivít zameraných na ochranu našej planéty.  Naša Zem je náš domov, naše hniezdo a bezpečný prístav, o ktorý je nutné sa dennodenne starať. V súčasnosti  je naša Zem veľmi znečistená […]

POSLEDNÝ ZVONČEK

posledný zvonček

Školský rok ubehol veľmi rýchlo a my sme sa v piatok 17. mája 2024 rozlúčili s našimi štvrtákmi. Najprv IV. A spomínala na roky štúdia spolu s triednou učiteľkou. Potom lúčiac sa so všetkými triedami, odštartovali maturanti posledný zvonček spevom v sprievode školskej hudobnej skupiny. Slávnostný akt sa konal vo vestibule školy. V mene maturantov […]

MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Mladý digitálny európan

Súťaž Mladý Digitálny Európan (MDE 2024) je určená žiakom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Podujatie, ktorého cieľom je vzbudiť u mládeže záujem o poznanie Európskej únie pred blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do súťaže […]