NAŠA ZEM – NÁŠ DOMOV

Publikované:

NAŠA ZEM – NÁŠ DOMOV

Informácie
Životné prostredie

Dňa 21. mája 2024 sme v škole zrealizovali akciu týkajúcu sa životného prostredia. Žiaci prvého ročníka sa pod vedením Mgr. Dominiky Karbáčovej zapojili do rôznych aktivít zameraných na ochranu našej planéty.  Naša Zem je náš domov, naše hniezdo a bezpečný prístav, o ktorý je nutné sa dennodenne starať. V súčasnosti  je naša Zem veľmi znečistená a je iba na nás, aká bude o niekoľko rokov.

Žiaci boli s podujatím veľmi  spokojní.  Na úvod si prezreli video o imaginárnej planéte Tritia a utvrdili sa v tom, že takto určite nechcú žiť najbližšie roky. Okrem zhliadnutia videa a následnej diskusie sa žiaci zamerali na aktivitu s názvom Predaj svoju matku, ktorá predstavovala metaforické prepojenie práve s našou planétou. Potom zrealizovali kvíz, aby sami zistili, aká je ich uhlíková stopa. V závere vytvorili výkres znázorňujúci najväčší problém nášho mesta, a to sú odpadky.  Každý žiak prilepil odznak na tento výkres,  aby tak predal svoje posolstvo aj mladším generáciám.

Mgr. Dominika Karbáčová