POSLEDNÝ ZVONČEK

Publikované:

POSLEDNÝ ZVONČEK

Informácie
posledný zvonček

Školský rok ubehol veľmi rýchlo a my sme sa v piatok 17. mája 2024 rozlúčili s našimi štvrtákmi. Najprv IV. A spomínala na roky štúdia spolu s triednou učiteľkou. Potom lúčiac sa so všetkými triedami, odštartovali maturanti posledný zvonček spevom v sprievode školskej hudobnej skupiny.

Slávnostný akt sa konal vo vestibule školy. V mene maturantov sa Tibor Kostilník prihovoril všetkým pedagógom a poďakoval sa im za neúnavnú, obetavú prácu a za krásne 4 roky, ktoré spolu s nimi prežili počas štúdia. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Savčaková vo svojom prejave zdôraznila dôležitosť nadchádzajúcich dní a popriala abiturientom veľa síl a chuti do učenia na maturitné skúšky. Poďakovala sa aj triednej učiteľke za náročnú a zodpovednú prácu. Žiak Dominik Čonka sa štvrtákom prihovoril v mene nižších ročníkov, zaželal im veľa šťastia pri zelenom stole a aj v ďaľšom  živote.

V závere slávnostného ceremoniálu sa rozozvučal posledný zvonček pre každého maturanta a pre celú IV.A triedu. Symbolická rozlúčka vyvolala u štvrtákov nielen pocit nostalgie, ale aj závan novej etapy života po úspešnom ukončení stredoškolského života.

Ing. Jana Čabalová