MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Publikované:

MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Súťaže
Mladý digitálny európan

Súťaž Mladý Digitálny Európan (MDE 2024) je určená žiakom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Podujatie, ktorého cieľom je vzbudiť u mládeže záujem o poznanie Európskej únie pred blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Do súťaže sa prihlásili aj naši žiaci, a to 3 druháci a 6 tretiakov. Školské kolo sa uskutočnilo 15.  mája 2024. Súťažiaci v priebehu 45 minút vyplňovali  on-line elektronický formulár, ktorý obsahoval 30 otázok z histórie a súčasnosti Európskej únie. Niektoré otázky v teste boli dosť náročné a žiakov potrápili.

Po zverejnení výsledkov 30. mája 2024 najúspešnejší žiaci zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční  v dňoch 11. až 12. júna 2024 na Žilinskej univerzite. Ostáva už len veriť, že sa to podarí aj našim žiakom.

Ing. Stanislav Murdzik