POSLEDNÝ DEŇ V ŠKOLE

Publikované:

POSLEDNÝ DEŇ V ŠKOLE

Informácie
koniec školského roku 2023/ 2024

Posledný deň v školskom roku 2023/2024 sme všetci túžobne očakávali. Každý sa už tešil na chvíle voľna, oddychu.

Nastúpení vo vestibule školy sme si najprv vypočuli rozlúčkový prejav riaditeľky školy, v ktorom  sa poďakovala učiteľom a majstrom za ich namáhavú prácu, žiakom za vynaložené úsilie pri štúdiu. Tí najlepší získali aj pochvaly a vecné odmeny za výborný prospech a reprezentáciu školy. Po zaznení piesne Gaudeamus igitur sa dievčatá a chlapci rozišli do tried, aby si prevzali od triednych učiteľov výsledky svojho desaťmesačného vzdelávania.

28. júna sme sa rozlúčili, aby sme sa po letných prázdninách stretli 2. septembra plní sily a energie na prácu a štúdium v novom školskom roku 2024/2025.

Prajeme všetkým krásne letné prázdniny!

Dovidenia v septembri!