UCTILI SME SI STARŠÍCH

Publikované:

UCTILI SME SI STARŠÍCH

Informácie
úcta k starším

Dňa 28. mája 2024 sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa dobrovoľníctva v duchu úcty k starším. Pod vedením učiteľov Mgr. Miroslava Zozuľaka, Mgr. Dominiky Karbáčovej a Ing. Martiny Jurcakovej navštívili DSS Kamjana v Medzilaborciach.

Svojou prítomnosťou potešili tých, ktorí to najviac potrebujú. Práve seniori sú nám častokrát obrovským príkladom a svojimi múdrosťami nás v živote posúvajú vpred.  Žiaci ich potešili nielen hovoreným slovom, básničkami či riekankami, ale najmä ľudovými melódiami, ktoré si pamätali ešte z  čias svojej mladosti. U všetkých prevládala dobrá nálada, ktorú podnecovali aj chlapci zo školskej hudobnej kapely. Seniori si spolu so žiakmi zatancovali, zaspievali ľudové pesničky. Bolo vidieť, že sme v nich opäť zapálili tú iskru mladosti, ktorá v nich drieme.

Bol to veľmi príjemne strávený deň a dúfame, že na nás seniori z DSS Kamjana tak skoro nezabudnú.

Mgr. Dominika Karbáčová