VYRAĎOVANIE MATURANTOV

Publikované:

VYRAĎOVANIE MATURANTOV

Informácie
maturitné vysvedčenia

Po úspešnom absolvovaní skúšok pri zelenom stole sme 30. mája 2024 abiturientom slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia a výučné listy. Za výborný prospech a reprezentáciu školy počas celého štúdia získali aj pochvalu od riaditeľky školy a vecnú odmenu.

Našich štvrtákov sme zo školských lavíc síce vyradili, ale v našich spomienkach naďalej zostávajú. Nuž nech vykročia do budúcnosti šťastnou nohou, nech sa im splnia sny, túžby v osobnom aj pracovnom živote!