ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Publikované:

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Informácie
záverečné skúšky

Žiaci učebných odborov absolvovali v dňoch 13. – 14. júna 2024 záverečné skúšky. Kaderníčky na praktickej časti prezentovali svoju šikovnosť vytvorením pánskych a dámskych účesov. Strojní mechanici sa zase popasovali s výrobou a následnou montážou nožového uholníka. Hneď na druhý deň ich čakala teoretická časť, kde preukázali aj svoje odborné vedomosti. Žiaci po absolvovaní skúšok získali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

K úspešnému ukončeniu štúdia všetkým srdečne blahoželáme!