KÝM STÚPA DYM

kým stúpa dym

Hlavnú myšlienku Svetového dňa bez tabaku sme na našej škole podporili 31. mája 2024 odbornou prednáškou s názvom  Kým stúpa dym pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej z RÚVZ Humenné. Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia WHO. V tento deň sa upriamuje pozornosť na škodlivý účinok a smrteľné následky používania tabakových výrobkov. Heslom tohto ročníka je […]

MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Mladý digitálny európan

Súťaž Mladý Digitálny Európan (MDE 2024) je určená žiakom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Podujatie, ktorého cieľom je vzbudiť u mládeže záujem o poznanie Európskej únie pred blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do súťaže […]

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan 2024

Do súťaže Matematický klokan sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ide o najväčšiu medzinárodnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Online súťaž prebiehala 26. marca 2024. Našich ôsmich riešiteľov sme najprv rozdelili do […]

INFORMATICKÝ BOBOR

informatický bobor

Informatická súťaž iBobor sa pravidelne koná v druhom novembrovom týždni vo viac ako 50 krajinách. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov a iniciovať intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie moderných technológií pri učení sa. Hlavným organizátorom je Katedra didaktiky MFI Univerzity Komenského v Bratislave. 17. ročník obsahoval zaujímavé úlohy […]

Moderná 3D tlač

Info obrázok ku školeniu 3D tlače

Technológia 3D tlače patrí k moderným aditívnym technológiám, ktoré sa začínajú uplatňovať vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Vďaka projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ aj naša škola disponuje touto technológiou. Žiaci tak majú jedinečnú možnosť spoznať a obsluhovať moderné zariadenia používané pre tlač 3D komponentov, ktoré by konvenčnými  strojmi nebolo možné vyrobiť, prípadne by bola ich výroba […]

VIRTUÁLNA REALITA V ŠKOLÁCH

ilustračné foto virtuálna realita

Virtuálna realita – stojíme na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie. Sektorová konferencia na tému Využitie virtuálnej reality v Priemysle 4.0, ktorá sa konala v príjemnom prostredí kongresovej sály AquaCity Poprad 7.6.2023, opäť nesklamala. Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom mení spôsob, akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Zasahuje takmer do každého priemyslu v krajinách […]

POSILNENIE KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Ilustračné foto pre workshop

V rámci projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji sa konal workshop pre učiteľov projektových škôl. Cieľom podujatia bolo posilniť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky. Stretnutie sa konalo v Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove v dňoch 24. 4. – 25. 4. 2023. Účastníci workshopu sa venovali […]

WORKSHOP PROJEKTOVÝCH ŠKÔL

Ilustračné foto workshop

Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad – Matejovce dňa 28. februára 2023 organizovala workshop na tému Využívanie inovovaných materiálov vo výučbe. Na podujatí sa zúčastnili členovia inovačných skupín zo škôl zapojených do projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji. Našu školu zastupovali učitelia Ing. Slavka Fufaľová a Ing. Stanislav Murdzik, ktorí predstavili inovované učebné […]

KONČÍŠ ZÁKLADNÚ ŠKOLU? POĎ K NÁM!

ilustračné foto

Podávanie prihlášok na stredné školy sa blíži. Výber tej správnej vôbec nie je ľahký. Prečo práve Spojená škola v Medzilaborciach je tá správna voľba? Ponúkame študijné a učebné odbory v oblasti obchodu a služieb, strojárstva, drevárstva, ako aj elektrotechniky. Škola prechádza v rámci projektu celkovou modernizáciou nielen priestorov a technického vybavenia, ale aj modernizáciou vzdelávacích […]

Deň otvorených dverí

POZVÁNKA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý je zameraný na poskytnutie podrobnejších informácií o študijných a učebných odboroch, o duálnom vzdelávaní a podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ročníka. Máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť do všetkých priestorov našej školy a oboznámiť sa nielen s možnosťami štúdia, ale aj s pestrou ponukou zaujímavých […]