WORKSHOP PROJEKTOVÝCH ŠKÔL

Publikované:

WORKSHOP PROJEKTOVÝCH ŠKÔL

Informácie
Ilustračné foto workshop

Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad – Matejovce dňa 28. februára 2023 organizovala workshop na tému Využívanie inovovaných materiálov vo výučbe. Na podujatí sa zúčastnili členovia inovačných skupín zo škôl zapojených do projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

Našu školu zastupovali učitelia Ing. Slavka Fufaľová a Ing. Stanislav Murdzik, ktorí predstavili inovované učebné materiály spracované našimi pedagógmi. Pezentovali hlavne učebné texty a prezentácie pre teoretické vyučovanie a pracovné listy a listy pracovného postupu pre praktické vyučovanie. Súčasne poukázali na možnosti použitia vytvorených materiálov vo vyučovacom procese.

Zástupcovia stredných škôl zo Starej Ľubovne a  Kežmarku predstavili inovatívne výstupy vo forme videa. Hostiteľská škola sa zamerala na digitalizovaný študijný materiál vytvorený v softvéri Adobe Captivate.

V závere workshopu  účastníci diskutovali o prezentovaných výstupoch a inovovaných školských vzdelávacích  programoch. Veríme, že získané nápady využijú vo svojej práci pri tvorbe ďalších moderných výučbových materiálov.

Ing. Stanislav Murdzik