Moderná 3D tlač

Publikované:

Moderná 3D tlač

Informácie
Info obrázok ku školeniu 3D tlače

Technológia 3D tlače patrí k moderným aditívnym technológiám, ktoré sa začínajú uplatňovať vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Vďaka projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ aj naša škola disponuje touto technológiou. Žiaci tak majú jedinečnú možnosť spoznať a obsluhovať moderné zariadenia používané pre tlač 3D komponentov, ktoré by konvenčnými  strojmi nebolo možné vyrobiť, prípadne by bola ich výroba časovo alebo ekonomicky nevýhodná.  

V dňoch 25. – 27. septembra 2023 učitelia a majstri odbornej výchovy pre strojárske odbory absolvovali základné školenie pre obsluhu 3D tlačiarne so sintrovacou pecou. Inštaláciu tlačiarne spojenú so získaním teoretických vedomostí a praktických zručností obsluhy zariadenia zrealizovala firma MCAE Systems z Brna. V teoretickej časti učitelia získali informácie o technológii Binder Jetting,  ktorú 3D tlačiareň používa. Zaoberali sa aj najdôležitejšími zásadami pre modelovanie súčiastok požadovanej kvality. V praktickej časti si osvojili obsluhu a základnú údržbu 3D tlačiarne s následným sintrovaním výtlačkov vo vypaľovacej peci. Po úspešnom absolvovaní celého školenia a záverečnom preskúšaní účastníci získajú oprávnenie pre obsluhu tlačiarne so sintrovacou pecou. 

Technológia 3D tlače otvára nové možnosti výroby tvarovo zložitých súčiastok z kovu, ktoré sú funkčne a tvarovo plnohodnotne použiteľné v rôznych strojoch a zariadeniach. Vytlačené komponenty vykazujú normami požadované technologické i mechanické vlastnosti.  

Škola ponúka potencionálnym záujemcom o tlač svoje vedomosti a skúsenosti, ako aj tlač súčiastok. 

Ing. Zdenka Vladyková, Ing. Stanislav Murdzik