ÚČELOVÉ CVIČENIE NA OCHRANU ČLOVEKA A PRÍRODY

Publikované:

ÚČELOVÉ CVIČENIE NA OCHRANU ČLOVEKA A PRÍRODY

Kurzy
účelové cvičenie

Účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody sa realizuje každoročne pre žiakov 1. a 2. ročníkov. Poskytuje im teoretické a praktické poznatky potrebné na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných okolností ohrozujúcich človeka a okolité prostredie.

V tomto duchu sa nieslo aj 1. a 3. účelové cvičenie, ktoré absolvovali naši prváci a druháci 29. septembra 2023. Počasie v štýle babieho leta im umožnilo bezproblémový výstup na vyhliadkovú vežu Kýčara. Potom nasledovali rôzne aktivity v rámci zdravotnej prípravy a civilnej obrany. Nechýbali ani technické činnosti – hod granátom či rúčkovanie po lane. Potom sa všetci posilnili opekanými klobáskami, oddychujúc pri ohni.

Mgr. Miroslav Vojník