EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Publikované:

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Informácie
Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov si v škole pripomíname už niekoľko rokov. Naším cieľom je overiť vedomosti žiakov formou zábavných aktivít, a tým prehĺbiť ich záujem o učenie sa cudzích jazykov. Taktiež kladieme dôraz na ich význam a dôležitosť v živote každého jednotlivca.

Dňa 28. septembra 2023 učiteľka anglického jazyka Jana Čabalová pripravila pre žiakov I.A  a II.A triedy zaujímavé aktivity, pri ktorých preukázali svoju šikovnosť a jazykové zručnosti. Na slovnú zásobu bola zameraná hra, pri ktorej žiaci odpovedali na rôzne otázky. Tie si vybrali náhodne podľa čísla, ktoré im padlo pri hode kockou. Iné úlohy boli spojené s gramatikou angličtiny či porozumením textu.

Netradičná hodina anglického jazyka sa žiakom páčila. Možno si ani neuvedomili, že formou zábavných jazykových aktivít si obohatili slovnú zásobu a zdokonalili sa v konverzácii.

Ing. Jana  Čabalová