VIRTUÁLNA REALITA V ŠKOLÁCH

Publikované:

VIRTUÁLNA REALITA V ŠKOLÁCH

Informácie
ilustračné foto virtuálna realita

Virtuálna realita – stojíme na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie.

Sektorová konferencia na tému Využitie virtuálnej reality v Priemysle 4.0, ktorá sa konala v príjemnom prostredí kongresovej sály AquaCity Poprad 7.6.2023, opäť nesklamala. Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom mení spôsob, akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Zasahuje takmer do každého priemyslu v krajinách celého sveta. Je umocnená vznikajúcimi technickými objavmi v oblastiach, ako je umelá inteligencia, robotika, internet, autonómne vozidlá, tlač 3-D a pod. Práve na tieto aspekty a ich prínos v oblasti vzdelávania bola zameraná aj posledná sektorová konferencia v rámci NP Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK.

Konferenciu otvoril predseda odboru školstva PSK PaedDr. Ján Furman. Prizvaní boli nielen zástupcovia firiem, ktorí prakticky prezentovali ukážky virtuálnej reality v praxi, ale aj riaditelia škôl, ktorí zdieľali ukážky z dobrej praxe využitia virtuálnej reality z rôznych odborov stredných škôl na Slovensku. Odborní hostia z TU v Košiciach predviedli možnosti tvorby 3D prostredia pre virtuálnu realitu s využitím kontrétnych softwérov a postupov.

Možnosť zúčastniť sa prijali aj učitelia a žiaci škôl v pôsobnosti celého PSK, kde sme nechýbali ani my. Počas celej konferencie bol vytvorený priestor na zapojenie sa do diskusie so školami s dobrou praxou či predstaviteľmi firiem so svojimi produktami pre podporu virtuálnej reality v školskom prostredí. S nadšením sme prijali možnosť vyskúšať si jednotlivé VR headsety, overiť si zručnosti zvárania na virtuálnom trenažéri, či bližšie spoznať kolaboratívneho robota – cobota. Domov sme odchádzali s množstvom informácií o možnostiach využitia virtuálnej reality vo vyučovaní a skvelých zážitkov, ktoré veríme, že čoskoro sprostredkujeme aj žiakom našej školy.

Ing. Zdenka Vladyková, Ing. Stanislav Murdzik