Projekt Top 5 – Touristic attractions, Original dishes, Peopleknown

Naša škola sa 5. decembra 2021 zapojila do projektu Top 5 – Attractions, Places, Dishes, Peopleknown, pričom spolupracuje so školami v Turecku a Poľsku. 7. januára 2022 sa uskutočnil prvý online meeting, na ktorom si učitelia stanovili projektové úlohy. Na februárovom online meetingu sa žiaci z jednotlivých krajín navzájom predstavili a povedali o sebe základné informácie. Našu školu v tomto […]

FreeCAD

    Vďaka komunite vývojárov škola používa program FreeCAD, ktorý uľahčil žiakom pochopenie princípov konštrukčných spojov, umožnil detailný pohľad na 3D modely spojovacích súčiastok, nábytkového kovania a strojových súčiastok. FreeCAD je univerzálny parametrický 3D CAD program s otvoreným kódom (LGPL licencia) vyvíjaný od roku 2001 komunitou vývojárov, poskytovaný zdarma s dobrovoľným príspevkom na podporu vývoja. […]

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce – II.etapa

   Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce – II.etapa Kód projektu: 302021ASW6 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Prijímateľ: Stredná odborná škola […]

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce Kód projektu: 302021APV6 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Prijímateľ: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola […]

Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

  Základné údaje projektu: Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji Číslo projektu: 312011ALF7 Operačný program: Ľudské zdroje Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj Miesto realizácie projektu: Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov: • […]

Otvorená škola – projekt Telesnej výchovy a športu

Hlavným cieľom tohto projektu je: zorganizovať školské olympijské hry mládeže a dospelých vytvoriť malé športové centrum pre organizovanie a vykonávanie pohybových aktivít, ktoré prispeje k zdravšiemu spôsobu života pravidelne cvičenie a športovanie mládeže v mimoškolských aktivitách a dospelých vo voľnom čase a aby sa cvičenie stalo príkladom pre rozvíjanie tela a ducha pre plnohodnotný život […]

Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – V. Ročník

V. ročník SMEKR Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť privítala na svojej pôde hostí zo zahraničia i z domova. V dňoch 29. 9. – 30. 9. 2011 už po piatykrát organizovala medzinárodné Stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu (SMEKR), na ktorom nechýbali študenti stredných škôl z Poľska, Ukrajiny a Srbska. Pozvanie prijali aj zástupcovia odboru školstva Prešovského samosprávneho […]

Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – IV. ročník

IV. ročník SMEKR IV. ročník Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu  7. októbra 2010 sme v našej škole opäť privítali hostí zo stredných škôl z Ukrajiny, Poľska a Srbska na IV. ročníku Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu. Medzinárodné podujatie bolo bohaté na aktivity, z ktorých najväčšiu pozornosť pútali kultúrny program, volejbalový turnaj, kadernícka a drevárska súťaž, súťaž fotografií […]