Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – V. Ročník

V. ročník SMEKR

Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť privítala na svojej pôde hostí zo zahraničia i z domova. V dňoch 29. 9. – 30. 9. 2011 už po piatykrát organizovala medzinárodné Stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu (SMEKR), na ktorom nechýbali študenti stredných škôl z Poľska, Ukrajiny a Srbska. Pozvanie prijali aj zástupcovia odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja, predsedovia Rusínskej obrody v Srbsku a na Slovensku, poslanec VÚC a primátor mesta Medzilaborce i ďalší hostia z medzilaboreckého regiónu.

Program stretnutia bol veľmi pestrý. Po slávnostnom otvorení nasledoval kultúrny program, do ktorého sa zapojili aj študenti zo Sanoka a Nowoseliec. Po skončení oficiálnej časti boli riaditelia škôl z Poľska, Ukrajiny, Srbska ako aj zástupcovia PSK a predsedovia Rusínskej obrody v Srbsku a na Slovensku po prvýkrát v rámci SMEKR-u prijatí na Mestskom úrade v Medzilaborciach pánom primátorom I. Solejom.

Študenti našej školy a družobných škôl aj tento rok súťažili v športe. Volejbalový turnaj sa odohral v telocvični školy i na multifunkčnom ihrisku. Minuloročné víťazstvo obhájili žiaci zo Sanoka, na striebornej priečke sa umiestnilo družstvo z Leska, tretie skončili volejbalistky z Ruského Kerestura.

V priestoroch školy na Mierovej ulici si žiaci zmerali sily v súťažiach zručností. V odbore kaderník žiačky tvorili účesy podľa vlastného výberu. Najúspešnejšie boli študentky zo Sanoka, ktoré sa prezentovali slávnostným účesom. Extravagantný účes našich žiačok 
K. Drugovej a S. Ďuricovej
  takisto oslovil odbornú porotu a dievčatá obsadili druhé miesto. Kaderníčky z Leska obsadili tretiu priečku. Úspešní boli aj chlapci v odbore stolár. Ich úlohou bolo vyhotoviť poličku. Aj keď prvé a tretie miesto patrilo žiakom z Leska, naši druháci 
M. Chripak a L. Mirman
 obsadili pekné druhé miesto.

V rámci umeleckej tvorby žiaci jednotlivých škôl prezentovali svoje výtvarné umenie. Z prvého miesta sa tešil študent našej školy M. Varecha. Druhé a tretie miesto patrilo žiakom z Nowoseliec a Sanoka. Novinkou V. ročníka SMEKR-u bola súťaž pedagogických zamestnancov zúčastnených škôl v elektronických šípkach. Najviac sa darilo družstvu z Nowoseliec.

V podvečer si všetci hostia a súťažiaci vychutnávali slávnostné odovzdávanie cien. Nasledovala voľná zábava. Nechýbala vatra priateľstva, hudba, spev či tanec.

Na druhý deň medzinárodného stretnutia sa po prvýkrát hostia zo Srbska, Ukrajiny ako aj zástupcovia našej školy zúčastnili na prehliadke historických pamätihodností Sanoka. Návšteva mesta sa uskutočnila na pozvanie viceprimátora Sanoka a riaditeľky Strednej odbornej školy No 5.

Piaty ročník Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu sa po prvýkrát konal bez podpory Úradu vlády SR. Veľká vďaka preto patrí našim sponzorom: Inštitútu NAPS, poslancovi VÚC a primátorovi Medzilaboriec, firme DREAL – A. Černega, firme ELSOLE v Humennom, predsedovi Rusínskej obrody na Slovensku a výkonnému tajomníkovi Svetovej rady Rusínov, RZ pri SOŠ A. Warhola, riaditeľovi školských majetkov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a firme BHF, s. r. o. Medzilaborce. Iba vďaka sponzorom škola mohla zorganizovať stretnutie nielen študentov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Srbska, ktorí si zmerali svoje sily v odborných zručnostiach, v športe a vo vlastnej umeleckej tvorbe, ale aj pedagógov, ktorí si každoročne vymieňajú svoje skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Dva dni ubehli ako voda a my veríme, že sa znovu všetci o rok uvidíme a prežijeme krásne chvíle v duchu našej hymny: „Daj že, Bože, dobryj čas.“

Mgr. Miroslava Gičová