FreeCAD

 

 

Vďaka komunite vývojárov škola používa program FreeCAD, ktorý uľahčil žiakom pochopenie princípov konštrukčných spojov, umožnil detailný pohľad na 3D modely spojovacích súčiastok, nábytkového kovania a strojových súčiastok.

FreeCAD je univerzálny parametrický 3D CAD program s otvoreným kódom (LGPL licencia) vyvíjaný od roku 2001 komunitou vývojárov, poskytovaný zdarma s dobrovoľným príspevkom na podporu vývoja. Slúži na vytváranie 3D objektov najmä v strojárenstve, produktovom dizajne a technických odboroch. Je porovnateľný s AutoCAD, CATIA, SolidWorks alebo Solid Edge. Používa svoj vlastný formát FCStd, ale podporuje aj SVG, DXF, DWG, STL a PDF.