Stretnutie mládeže Eurokarpatského regiónu – IV. ročník

IV. ročník SMEKR

IV. ročník Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu 

7. októbra 2010 sme v našej škole opäť privítali hostí zo stredných škôl z Ukrajiny, Poľska a Srbska na IV. ročníku Stretnutia mládeže eurokarpatského regiónu. Medzinárodné podujatie bolo bohaté na aktivity, z ktorých najväčšiu pozornosť pútali kultúrny program, volejbalový turnaj, kadernícka a drevárska súťaž, súťaž fotografií a kresieb.

Prítomných v jedálni školy privítala Mgr. Gičová. Po úvodnom slove riaditeľky školy Ing. Evy Solejovej nasledoval kultúrny program. Svojimi speváckymi kvalitami všetkých prítomných zaujali žiaci našej školy  Jarka Lukáčová z II. NŠ a Roland Guba z I. A triedy. Na akordeóne ich sprevádzala Mgr. Zlatica Timčisková zo ZŠ na Duchnovičovej ulici. Do programu sa zapojili aj zahraniční študenti. Kristína Sabadoš z Ruského Kerestúra zarecitovala báseň a žiaci z Poľska sa prezentovali ľudovým tancom a spevom.

Veľmi napínavý bol volejbalový turnaj, ktorý sa odohral za priaznivého slnečného počasia na multifunkčnom ihrisku i v telocvični školy. Víťazmi sa stali žiaci zo Sanoka, na striebornej priečke sa umiestnili naši chlapci, tretí skončili študenti z mesta Nowosielce. Štvrté miesto si odniesli študenti z Leska a Ruský Kerestúr obsadil posledné miesto.

Naša škola zožala veľký úspech v kaderníckej súťaži, pretože v kategórii Účes nevesty a Chlapčenský účes z ulice sme získali 1. miesto. Nesklamali ani chlapci v drevárskej súťaži. T. Mican a L. Čerňa svojím precíznym opracovaním drevenej stoličky si vybojovali taktiež 1. miesto. V rámci súťaže umeleckej fotografie a kresby si ocenenia odniesli Žaneta Hnatičová zo IV. A a Kristína Sabadoš z Ruského Kerestúra.

Na sklonku dňa si všetci súťažiaci vydýchli a vychutnávali si slávnostné odovzdávanie ocenení uprostred prekrásnej prírody rekreačného strediska Danová. Pozdraviť ich prišli i riaditelia poľských škôl a starosta mesta Sanok.

Druhý deň medzinárodného stretnutia bol v znamení odborných prednášok o systéme vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín. V diskusii vystúpila riaditeľka našej školy a riaditeľ základnej a strednej školy z Ruského Kerestúra. Svojou prednáškou o Slovanoch a národoch Európy zaujal i Milan Sidor, funkcionár Medzinárodného slovanského výboru v Prahe. Nechýbala ani ukážka moderného vyučovania matematiky a chémie s využitím interaktívnej tabule, ktorú viedla Mgr. Savčaková.

Dva dni ubehli veľmi rýchlo a my sme sa museli rozlúčiť so svojimi priateľmi zo zahraničia. Veríme, že k nám opäť o rok zavítajú na piaty, jubilejný ročník.

Zúčastnené školy IV. ročníka SMEKR-u:
Stredná odborná škola Andyho Warhola Medzilaborce, Slovensko
Zespol Szkol drzewnych Lesko, Poľsko
Zespol Szkol Sanok, Poľsko
Zespol Szkol Nowosielce, Poľsko
Gymnázium Ruský Kerestúr, Srbsko
Višnianska štátna škola poľnohospodársko – technická, Ukrajina