Projekt Top 5 – Touristic attractions, Original dishes, Peopleknown

Naša škola sa 5. decembra 2021 zapojila do projektu Top 5 – Attractions, Places, Dishes, Peopleknown, pričom spolupracuje so školami v Turecku a Poľsku.

7. januára 2022 sa uskutočnil prvý online meeting, na ktorom si učitelia stanovili projektové úlohy. Na februárovom online meetingu sa žiaci z jednotlivých krajín navzájom predstavili a povedali o sebe základné informácie. Našu školu v tomto projekte  reprezentujú žiaci III. G triedy, a to Milan Mihalič, Lukáš Pirnik, Samuel Lukačik, Alex Onufrák a Mária Zavacká.

Členovia pravidelne plnia zadávané úlohy na stránke eTwinning. Predstavili našu školu v krátkom videu, napísali základné informácie o sebe. Každý žiak vytvoril logo projektu a plagát k projektu. Všetci projektoví partneri sa zhodli na tom, že budeme pre náš projekt používať logo a plagát, ktoré sme vytvorili my.

Do konca februára sme pripravili 5 videí o našich najväčších turistických atrakciách. Vybrali sme Bojnice, Spišský hrad, Vysoké Tatry, Katedrálu svätej Alžbety v Košiciach a Oravský hrad.

14. marca 2022 sa uskutočnil  online meeting učiteľov a žiakov, na ktorom žiaci predstavili  atrakciu, ktorú si vybrali, a informovali o nej žiakov z iných krajín. V marci sme sa zamerali aj na 5 jedál, ktoré majú pôvod v našej krajine. Vybrali sme bublaninu, zemiakový šalát, zemiakové lokše, cesnakovú polievku a jablkovú štrúdľu. Následne každý žiak pripravil podľa receptu jedno jedlo a video umiestnil na projektovej stránke.

V apríli sme sa rozhodli predstaviť 5 najslávnejších Slovákov, ktorí sú známi na celom svete, a to M. R. Štefánika, Aurela Stodolu, Andreja Hlinku, Petra Sagana a Petru Vlhovú.  Úlohou žiakov je  vytvoriť plagát o jednej známej osobe.

Finalizácia projektu bude v máji. Žiaci absolvujú test, v ktorom overíme, či sa naučili niečo nové o partnerských krajinách, pretože to bolo cieľom celého projektu.

Ing. Jana Čabalová