Otvorená škola – projekt Telesnej výchovy a športu

Hlavným cieľom tohto projektu je:

  • zorganizovať školské olympijské hry mládeže a dospelých
  • vytvoriť malé športové centrum pre organizovanie a vykonávanie pohybových aktivít, ktoré prispeje k zdravšiemu spôsobu života
  • pravidelne cvičenie a športovanie mládeže v mimoškolských aktivitách a dospelých vo voľnom čase a aby sa cvičenie stalo príkladom pre rozvíjanie tela a ducha pre plnohodnotný život
  • rozvíjanie športovej spolupráce so školami euro karpatského regiónu (Poľska, Ukrajiny) a týmto podporiť a upevniť medzinárodné styky
  • priblížiť myšlienky olympizmu prostredníctvom prednášok a vydaním informačnej brožúry o odkaze P. de Coubertaina a antického ducha kalokagatie