MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Mladý digitálny európan

Súťaž Mladý Digitálny Európan (MDE 2024) je určená žiakom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Podujatie, ktorého cieľom je vzbudiť u mládeže záujem o poznanie Európskej únie pred blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do súťaže […]

2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Súťaž odborných zručností

Mechanici počítačových sietí z III. A triedy sa 18. apríla 2024 zapojili do  2. kola súťaže odbornej zručnosti. Svoje  teoretické  vedomosti si overovali pri riešení praktických úloh na tému Komplexná zostava PC z jednotlivých komponentov a jeho periférií. Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas. Najlepšie výsledky dosiahli: miesto – Dominik Čonka miesto – […]

ÚSPEŠNÍ NA KRAJSKOM KOLE SOČ

krajské kolo soč

Stredná odborná škola technická v Prešove privítala 26. marca 2024 riešiteľov SOČ na krajskom kole, kde prezentovali svoje odborné práce podľa súťažných odborov. V poradí 46. ročník tejto dobrovoľnej záujmovej činnosti priniesol množstvo zaujímavých tém. Stredoškoláci sa venovali rôznym problematikám či výskumom v oblastiach biológie, fyziky, geografie, informatiky, životného prostredia, ale aj umenia či ekonomiky. […]

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Čo vieš o hviezdach

Naši žiaci aj tento rok prejavili záujem o astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach? Na okresnom kole 34. ročníka sa 27. marca 2024 zúčastnili Dominik Čonka, Filip Zavacký a Richard Jalč pod vedením Mgr. Miroslava Vojníka. Išlo o celoštátnu vedomostnú súťaž organizovanú Vihorlatskou hvezdárňou Humenné pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Naši tretiaci v kategórii […]

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan 2024

Do súťaže Matematický klokan sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ide o najväčšiu medzinárodnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Online súťaž prebiehala 26. marca 2024. Našich ôsmich riešiteľov sme najprv rozdelili do […]

NA KRAJSKOM KOLE V PREŠOVE

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo  14. 02. 2024 v Prešove (Gymnázium, Konštantínova 2). Veľmi nás teší, že na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Do Prešova postúpili víťazi školského a okresného kola. V kategórii 2D súťažil Tibor Kostilník, žiak IV. A  triedy. V silnej konkurencii obsadil 10. miesto, pričom získal 42 […]

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

ilustračné foto SOČ školské kolo

Dňa 26. januára 2024 sa v našej škole uskutočnil už 46. ročník súťaže  Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojili traja žiaci, ktorí pred odbornou porotou predstavili zameranie svojich prác a potom reagovali na otázky porotcov či publika v snahe obhájiť práce čo najlepšie. Dominik Čonka, žiak tretieho ročníka študujúci  v odbore mechanik počítačových […]

NA SÚŤAŽI V ELEKTRONICKÝCH ŠÍPKACH

Dňa 24. januára 2024 sa na Jedlíkovej 7 v Košiciach odohral prvý turnaj mládežníckych družstiev v elektronických šípkach. Nechýbali na ňom ani naši žiaci, ktorí reprezentovali školu v dvoch tímoch: SOŠ „A“  –  druháci Samuel Hricko, Ján Novák, Daniel Ličko a tretiak Pavel Ternavský, SOŠ „B“  – tretiaci Filip Bilý, Filip Steranka, Filip Zavacký a […]

ÚSPEŠNÍ NA OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2024 sa dvaja žiaci našej školy Tibor Kostilník  zo IV. A a Ján Hinďoš z II. A zúčastnili na  okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka  Svobodu v Humennom. Účastníci si zmerali sily v štyroch kategóriách: 2A, 2B, 2C a 2D. Tibor Kostilník v kategórii 2D […]

1. KOLO SÚŤAŽE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Súťaž odborných zručností

Žiaci  3. ročníka odboru 2682 K mechanik počítačových sietí sa 19. januára 2024 zapojili do 1. kola súťaže odbornej zručnosti. Žiaci svoje teoretické vedomosti a odborné zručnosti obhajovali na odbornom výcviku na tému Návrh a realizácia technickej dokumentácie komplexnej PC LAN siete v programe Profi-CAD. Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas. Najlepšie výsledky […]