2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Publikované:

2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Súťaže
Súťaž odborných zručností

Mechanici počítačových sietí z III. A triedy sa 18. apríla 2024 zapojili do  2. kola súťaže odbornej zručnosti. Svoje  teoretické  vedomosti si overovali pri riešení praktických úloh na tému Komplexná zostava PC z jednotlivých komponentov a jeho periférií.

Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas. Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. miesto – Dominik Čonka
  2. miesto – Šimon Hriseňko
  3. miesto – Szilagyi Tomáš Roderik

 

Ing. Štefan Veľas