MOJE ZDRAVIE, MOJE PRÁVO

Publikované:

MOJE ZDRAVIE, MOJE PRÁVO

Informácie
Moje zdravia

7. apríla 2024 sme si v škole pripomenuli Svetový deň zdravia. Prváci a tretiaci pod vedením majsterky Mgr. A. Holzerovej a učiteľky Mgr. D. Karbáčovej realizovali rôzne aktivity zamerané na tohtoročnú tému: Moje zdravie, moje právo. Veď povinnosť starať sa o zdravie ľudí je nielen na strane štátu, ale za zdravie je zodpovedný aj jednotlivec svojím životným štýlom.

Žiaci boli s aktivitami veľmi spokojní. Okrem zhliadnutia prezentácie vytvorili pojmovú mapu či diskutovali o preventívnych vyšetreniach. Nakoniec si žiaci za pomoci učiteliek merali krvný tlak, pulz a hladinu glykémie odberom krvi z prsta. Hlavné je, že výsledky boli v norme.

Mgr. Anna Holzerová