PRIMÁTOR MESTA OCEŇOVAL UČITEĽOV

Publikované:

PRIMÁTOR MESTA OCEŇOVAL UČITEĽOV

Informácie
Deň uciteľov 2024

Dňa 5. apríla 2024  v sobášnej sieni Mestského úradu v Medzilaborciach primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.  Za dlhoročnú prácu a rozvoj školstva im slávnostne odovzdal plaketu J. A. Komenského a ďakovný list.

Taktiež za mimoriadne úspechy v oblasti vzdelávania stredoškolskej mládeže, aktívnu prácu na projektoch a zveľaďovanie školskej knižnice boli nominovaní na ocenenie aj naši učitelia. Ďakovný list z rúk primátora si prevzali Mgr. Monika Stirčáková, Ing. Jana Čabalová a Ing. Stanislav Murdzik.

Slávnostný akt svojím krátkym programom obohatili aj žiaci Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova v Medzilaborciach.

Všetkým oceneným pedagógom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ich náročnej práci!