ÚSPEŠNÍ NA KRAJSKOM KOLE SOČ

Publikované:

ÚSPEŠNÍ NA KRAJSKOM KOLE SOČ

Súťaže
krajské kolo soč

Stredná odborná škola technická v Prešove privítala 26. marca 2024 riešiteľov SOČ na krajskom kole, kde prezentovali svoje odborné práce podľa súťažných odborov.

V poradí 46. ročník tejto dobrovoľnej záujmovej činnosti priniesol množstvo zaujímavých tém. Stredoškoláci sa venovali rôznym problematikám či výskumom v oblastiach biológie, fyziky, geografie, informatiky, životného prostredia, ale aj umenia či ekonomiky. Svoje práce predkladali trojčlennej hodnotiacej komisii, pred ktorou ich aj následne prezentovali. Cieľom tejto činnosti je dať možnosť talentovaným mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti, viesť ich k tvorivosti a efektívnemu využitiu poznatkov. Inovatívnosť, pestrosť a kreativita nechýbali na krajskej prehliadke ani tento rok.

Pre úspešný výsledok tej-ktorej práce bolo potrebné, aby obsahovala určitý problém. Jeho riešenie malo byť efektívne, uplatniteľné v živote a v spoločnosti. Išlo o to, aby riešiteľ prostredníctvom SOČ skutočne niečo odovzdal aj pre prax. To sa podľa hodnotenia odbornej poroty podarilo aj našim žiakom, ktorí sa umiestnili na peknom šiestom mieste. Filip Zavacký zaujal odbornú porotu prácou Zdieľaná ekonomika –  život v novej dobe. Dominik Čonka  prezentoval svoju prácu na tému Elektrický rozvod v byte. U obidvoch okrem zaujímavých tém porota ocenila aj ich jazykový prejav a príjemné vystupovanie.

Poďakovanie za úspechy v tejto činnosti patrí nielen riešiteľom SOČ, ale aj ich konzultantom Ing. M. Zozuľakovi a Ing. Š. Veľasovi, ktorí viedli žiakov pri spracovaní SOČ a pripravovali ich na krajské kolo.

Ing. Štefan Veľas, metodik SOČ