EXKURZIE U ZAMESTNÁVATEĽOV

Publikované:

EXKURZIE U ZAMESTNÁVATEĽOV

Exkurzie
exkurzia u zamestnavateľov

Deň pred veľkonočnými prázdninami 27. marca 2024 sme si spestrili exkurziami u našich zamestnávateľov. Základné školy Duchnovičova a Komenského sme pozvali na prehliadku do podnikov Strojlab, s. r. o., a Chetra SK, s. r. o. Na exkurziách sa zúčastnilo okolo 60 žiakov ôsmych ročníkov. Výhodou návštevy u zamestnávateľa je, že si žiak (potenciálny budúci zamestnanec) vie bližšie predstaviť, čo všetko je potrebné vedieť, ovládať pri výkone daného povolania.

Vzhľadom na to, že naša škola ponúka študijné a učebné odbory zamerané na strojárstvo, cieľom tejto aktivity bolo predstaviť ôsmakom práve strojársky priemysel v Medzilaborciach. Žiaci boli veľmi spokojní a miestami až prekvapení, čo všetko taká práca obnáša.

Ďakujeme predstaviteľom firiem Ing. Savčakovi a Ing. Čeremetovi za pútavé prednášky a žiakom ôsmych ročníkov za účasť na našich exkurziách.

Ing. Martina Jurcaková