NA KRAJSKOM KOLE V PREŠOVE

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo  14. 02. 2024 v Prešove (Gymnázium, Konštantínova 2). Veľmi nás teší, že na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Do Prešova postúpili víťazi školského a okresného kola. V kategórii 2D súťažil Tibor Kostilník, žiak IV. A  triedy. V silnej konkurencii obsadil 10. miesto, pričom získal 42 […]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 15. a 16. februára 2024 sme v našej škole opäť organizovali Deň otvorených dverí, avšak tentoraz sme pozvali žiakov 8. ročníkov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program, takže naši hostia sa určite nenudili. Na DOD prišlo okolo 65 žiakov zo základných skôl z Medzilaboriec a Radvane nad Laborcom.  Venovali sa im nielen naši učitelia, […]

KONFERENCIA CuRI

Konferencia

Dňa 6. 2. 2024 Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (CuRI) usporiadala konferenciu s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov. Tá sa niesla v znamení hodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale i načrtnutí nových výziev. Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl, ktoré boli  […]

BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL

Beseda o ozbrojených silách

Žiaci 3. a 4. ročníkov sa 6. februára 2024 stretli na besede s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Alojz Mikula, starší rotmajster z Regrutačnej skupiny Prešov, priblížil žiakom možnosti vysokoškolského štúdia po skončení strednej školy alebo priameho uplatnenia po ukončení školy v podmienkach ozbrojených síl. Rozprával o  vojenskom lekárstve, strojárstve, letectve, zbrojárstve, automobilovej technike a […]

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

ilustračné foto SOČ školské kolo

Dňa 26. januára 2024 sa v našej škole uskutočnil už 46. ročník súťaže  Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojili traja žiaci, ktorí pred odbornou porotou predstavili zameranie svojich prác a potom reagovali na otázky porotcov či publika v snahe obhájiť práce čo najlepšie. Dominik Čonka, žiak tretieho ročníka študujúci  v odbore mechanik počítačových […]

BURZA INFORMÁCIÍ STROPKOV

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove organizoval dňa 25. januára 2024 v priestoroch Kultúrneho strediska Stropkov Burzu informácií pre žiakov 9. ročníkov základných škôl z okresov Stropkov, Svidník, Giraltovce a Medzilaborce. Cieľom tejto akcie bolo poskytnúť deviatakom priamo od zástupcov stredných škôl spomínaných okresov kvalifikovanú informovanosť a poradenstvo o možnostiach ďalšieho vzdelávania na jednotlivých […]

NA SÚŤAŽI V ELEKTRONICKÝCH ŠÍPKACH

Dňa 24. januára 2024 sa na Jedlíkovej 7 v Košiciach odohral prvý turnaj mládežníckych družstiev v elektronických šípkach. Nechýbali na ňom ani naši žiaci, ktorí reprezentovali školu v dvoch tímoch: SOŠ „A“  –  druháci Samuel Hricko, Ján Novák, Daniel Ličko a tretiak Pavel Ternavský, SOŠ „B“  – tretiaci Filip Bilý, Filip Steranka, Filip Zavacký a […]

ÚSPEŠNÍ NA OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2024 sa dvaja žiaci našej školy Tibor Kostilník  zo IV. A a Ján Hinďoš z II. A zúčastnili na  okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka  Svobodu v Humennom. Účastníci si zmerali sily v štyroch kategóriách: 2A, 2B, 2C a 2D. Tibor Kostilník v kategórii 2D […]

WORKSHOP O PREVENCII NÁSILIA

ilustračné foto workshop

Dňa 16. januára 2024 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na workshope o prevencii sexuálneho násilia, ktorý viedli lektori z Amnesty International Slovensko. Cieľom podujatia bolo osvetliť mladým ľuďom zručnosti, vedomosti a postoje v oblasti rešpektu a dôležitosti súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách. Ďalším významným momentom stretnutia bolo povzbudzovanie žiakov k rozvoju schopnosti asertívnej komunikácie […]

1. KOLO SÚŤAŽE ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Súťaž odborných zručností

Žiaci  3. ročníka odboru 2682 K mechanik počítačových sietí sa 19. januára 2024 zapojili do 1. kola súťaže odbornej zručnosti. Žiaci svoje teoretické vedomosti a odborné zručnosti obhajovali na odbornom výcviku na tému Návrh a realizácia technickej dokumentácie komplexnej PC LAN siete v programe Profi-CAD. Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas. Najlepšie výsledky […]