NAŠA ZEM – NÁŠ DOMOV

Životné prostredie

Dňa 21. mája 2024 sme v škole zrealizovali akciu týkajúcu sa životného prostredia. Žiaci prvého ročníka sa pod vedením Mgr. Dominiky Karbáčovej zapojili do rôznych aktivít zameraných na ochranu našej planéty.  Naša Zem je náš domov, naše hniezdo a bezpečný prístav, o ktorý je nutné sa dennodenne starať. V súčasnosti  je naša Zem veľmi znečistená […]

POSLEDNÝ ZVONČEK

posledný zvonček

Školský rok ubehol veľmi rýchlo a my sme sa v piatok 17. mája 2024 rozlúčili s našimi štvrtákmi. Najprv IV. A spomínala na roky štúdia spolu s triednou učiteľkou. Potom lúčiac sa so všetkými triedami, odštartovali maturanti posledný zvonček spevom v sprievode školskej hudobnej skupiny. Slávnostný akt sa konal vo vestibule školy. V mene maturantov […]

PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE

Priateľské stretnutie

Riaditeľka školy privítala 30. apríla 2024 na pôde našej školy zástupcov miestnej samosprávy, partnerov zo vzdelávacích inštitúcií, podnikateľov  a predstaviteľov miestnych firiem. Cieľom priateľského stretnutia bola prezentácia moderných priestorov školy po skončení projektov Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK a Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Medzilaborce. Naši vzácni hostia najprv navštívili odborný výcvik, kde […]

NA NÁVŠTEVE U HASIČOV

Na návšteve u hasičov

Žiaci III. A triedy v odbore mechanik počítačových sietí navštívili Hasičský  a záchranný zbor  v Medzilaborciach. Odborná exkurzia sa konala dňa 26. apríla 2024. Žiaci absolvovali prednášku na tému Optické siete  a významná práca pracovníkov Hasičského  a záchranného zboru v Medzilaborciach, ktorú prezentovali pracovníci  zboru. Bola veľmi zaujímavá, pútavá, s praktickým predvedením. Tretiaci získali poznatky v oblasti čo najrýchlejšej komunikácie […]

STRETNUTIE S HAVAJČANMI

Návšteva z Havaja

Vo štvrtok 25. apríla 2024 k nám zavítali Havajčania. Boli to žiaci zo základnej školy z neďalekej dediny. Navštívili nás prvýkrát, preto sme pre nich prichystali zaujímavý program na odbornom výcviku a na teoretickom vyučovaní. Počas celého dopoludnia naši hostia mohli priamo komunikovať s pedagógmi jednotlivých odborov, ktorí im vysvetlili špecifiká štúdia a možnosti uplatnenia […]

STRES PRED MATURITOU

Ako zvládat stres

Žiakov štvrtého ročníka čakajú čochvíľa náročné dni. Vzhľadom na to 23. apríla 2024 absolvovali besedu na tému Ako zvládnuť stres pred maturitou pod vedením psychologičky Moniky Uramovej z CPP v Medzilaborciach.  Štvrtákom boli interaktívnou formou predstavené vhodné preventívne stratégie za účelom eliminácie nadmerného stresu a techniky efektívneho učenia, ktoré im môžu uľahčiť zvládnutie tohto náročného […]

ALMA MATER 2024

ALMA MATER 2024

Dňa 16. apríla 2024 sa naši tretiaci a druháci zúčastnili na miniveľtrhu ALMA MATER 2024 v Prešove. Cieľom tohto unikátneho podujatia bolo zvýšiť povedomie stredoškolákov o slovenských vysokých školách. Budúcoroční maturanti takýmto spôsobom získali prehľad o možnostiach vysokoškolského  štúdia. Zároveň sa dozvedeli aj o poskytovaní štipendia vo výške 9 000 € a v niektorých prípadoch […]

2. KOLO SÚŤAŽE ODBORNEJ ZRUČNOSTI

Súťaž odborných zručností

Mechanici počítačových sietí z III. A triedy sa 18. apríla 2024 zapojili do  2. kola súťaže odbornej zručnosti. Svoje  teoretické  vedomosti si overovali pri riešení praktických úloh na tému Komplexná zostava PC z jednotlivých komponentov a jeho periférií. Na  priebeh súťaže dohliadal majster odbornej výchovy Ing. Štefan Veľas. Najlepšie výsledky dosiahli: miesto – Dominik Čonka miesto – […]

MOJE ZDRAVIE, MOJE PRÁVO

Moje zdravia

7. apríla 2024 sme si v škole pripomenuli Svetový deň zdravia. Prváci a tretiaci pod vedením majsterky Mgr. A. Holzerovej a učiteľky Mgr. D. Karbáčovej realizovali rôzne aktivity zamerané na tohtoročnú tému: Moje zdravie, moje právo. Veď povinnosť starať sa o zdravie ľudí je nielen na strane štátu, ale za zdravie je zodpovedný aj jednotlivec […]

PRIMÁTOR MESTA OCEŇOVAL UČITEĽOV

Deň uciteľov 2024

Dňa 5. apríla 2024  v sobášnej sieni Mestského úradu v Medzilaborciach primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.  Za dlhoročnú prácu a rozvoj školstva im slávnostne odovzdal plaketu J. A. Komenského a ďakovný list. Taktiež za mimoriadne úspechy v oblasti vzdelávania stredoškolskej mládeže, aktívnu prácu na projektoch a zveľaďovanie školskej knižnice […]