KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

ilustračne foto

Na Svetový deň boja proti AIDS, ktorým sa stal 1. december, si ľudia na celom svete pripínajú na odev červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj voči HIV/AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. V tomto školskom roku prebieha už šestnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Naša […]

Najlepší angličtinári postúpili do okresného kola

ilustračné olympiáda ANJ

Desať žiakov našej školy prijalo výzvu otestovať svoje vedomosti a zručnosti na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku 28. novembra 2022. Prostredníctvom cvičení, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a ústnu  konverzáciu, dostávali cenné body potrebné na postup do okresného kola. Maximálne mohli získať 70 bodov. Poradie v kategórii 2A […]

RUŠNÉ NOVEMBROVÉ DNI

Ilustračné DOD_2022

V uplynulých novembrových dňoch sme mali v škole rušno. Organizovali sme Dni otvorených dverí pre verejnosť a najmä pre žiakov základných škôl z Medzilaboriec a blízkeho okolia. Návštevníkov čakal pestrý program. Učiteľka Martina Jurcaková najprv predstavila ôsmakom a deviatakom študijné a učebné odbory formou prezentácie a videa. Potom ich kroky smerovali k výstavným stánkom stolárov, strojných mechanikov, […]

„NAVŽDY SA ZACHOVÁ…“

ilustracny stužkova slavnost

Klasická stužková to síce nebola, ale aj tak na 25. november 2022 budeme určite dlho spomínať. V tento deň v reštaurácii Bueno sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiakom IV. G triedy. Náš intelekt nám napovedal, aby sme si zvolili práve takúto formu preberania zelených stužiek nádeje, ktoré nás budú sprevádzať až po dni maturitných skúšok. Možnože […]

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

riaditeľské voľno 2. 12. 2022

V súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MS SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách                               […]

MLADÍ REMESELNÍCI SÚŤAŽILI V PREŠOVE

ilustračné foto mladý remeselník

Žiaci našej školy sa zúčastnili na 26. ročníku súťaže Mladý remeselník. V dňoch 15. – 16. novembra 2022 sa v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove predstavili súťažiaci v dvoch remeslách, a to stolár a murár. Naša škola mala zastúpenie v odbore stolár. Žiaci Martin Bober a  Dávid Druga sa pod vedením majstra odborného výcviku […]

SENIORI A JUNIORI NA SÚŤAŽI IBOBOR

ibobor 2022

Hlavným cieľom informatickej súťaže iBobor je zvýšiť  záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov a iniciovať  intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie moderných technológií pri učení sa. Na tejto súťaži v dňoch 8. a 10. novembra 2022 nechýbali ani  žiaci našej školy.  Svoje vedomosti a zručnosti preukázali pri riešení  zaujímavých úloh, a to v 2 kategóriách. V utorok 8. 11. 2022 sa […]

NA MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM

ilustračný obrazok

Žiaci III. A triedy navštívili 9. novembra 2022 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Podujatie, ktoré organizovala Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach, sa konalo v Spoločenskom pavilóne. Partnermi boli Košický samosprávny kraj, Nadácia VSE, ŠIOV a Metro. Na veľtrhu sa prezentovalo 19 cvičných firiem. Keďže tretiaci boli prvýkrát na tomto podujatí, prechádzali jednu firmu za druhou. […]

WORKSHOP V TATRANSKEJ LESNEJ

workshope

Naši učitelia Ing. Martina Jurcaková, Ing. Stanislav Murdzik a Mgr. Miroslava Gičová sa opäť vzdelávali v oblasti marketingu na workshope v Tatranskej Lesnej. V dňoch 14.-15. novembra 2022 sa venovali reklame na sociálnych sieťach, offline reklame, využitiu služieb Google v marketingu a tvorbe videí v aplikácii InShot. V závere stretnutia všetky zúčastnené stredné školy  prezentovali […]

PLAVECKÝ VÝCVIK

Koláž obrázkov z plaveckého výcviku

V dňoch  8. – 11. novembra 2022 žiaci 2. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Snine. Na plávarni sa zdokonaľovali v základných plaveckých spôsoboch, a to prsia, kraul a znak. Hlavným cieľom bolo, aby dané štýly zaplávali správnou technikou na vzdialenosť 100 m, čo takmer všetci žiaci úspešne zvládli. Nechýbali ani súťaže, či hry vo vode. […]