BEH MESTA MEDZILABORCE

Beh mesta Medzilaborce

V našom meste sa  13. septembra 2023 opäť konalo športové podujatie Beh mesta Medzilaborce. Na ihrisku pri amfiteátri súťažili deti a žiaci zo všetkých typov medzilaborských škôl. Preteky riadil organizačný výbor na čele s Ing. Vladislavom Višňovským, primátorom mesta. Účastníci podujatia boli rozdelení do viacerých kategórií. Našim chlapcom sa v kategórii stredná škola darilo takto: Žiaci […]

ODŠTARTOVALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

ilustračné foto otvorenie školského roka

Nástup žiakov vo vestibule, hymna Slovenskej republiky, slávnostný príhovor riaditeľky školy. Takto tradične sme odštartovali nový školský rok. Kým dôjdeme do cieľa, čaká nás 10 mesiacov aktívnej práce na poli výchovy a vzdelávania. Ten čas si určite spríjemníme rôznymi mimoškolskými aktivitami, besedami, súťažami či exkurziami. Taktiež pre žiakov sú pripravené triedy  s modernou didaktickou technikou, […]

OTVÁRAME BRÁNY ŠKOLY

Otvárame brány školy

Milí žiaci, oznamujeme Vám, že 4. septembra 2023 otvárame brány školy po letných prázdninách. Môžete sa tešiť nielen na nové učebne či dielne vybavené modernou didaktickou technikou, ale aj relaxačné zóny. Informácie k otvoreniu školského roka: Príchod žiakov do školy (Duchnovičova ulica 506) – 7.45 hod. Slávnostné otvorenie školského roka – 8.00 hod. vo vestibule […]

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

ilustračné foto ukončenie školského roka

Nastal deň, na ktorý čakali nielen žiaci, ale aj učitelia. Deň, ktorý uzatvoril ďalšiu kapitolu nášho stredoškolského života. Žiaci, nastúpení vo vestibule školy, sa v školskom roku 2022/2023 stretli poslednýkrát. V tejto slávnostnej chvíli si vypočuli slová riaditeľky školy, ktorá sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým prítomným za vykonanú prácu na poli výchovy a vzdelávania.  […]

LITERÁRNE TALENTY 2023

ilustračné foto literárne talenty

Vihorlatská knižnica v Humennom aj  v tomto roku organizovala súťaž Literárne talenty. Umelecké texty neprofesionálnych literárnych tvorcov z regiónov Humenné, Snina a Medzilaborce hodnotili porotcovia, ktorí prísnym okom a zároveň láskavým prístupom vybrali spomedzi súťažných textov tie najlepšie. Doc. Markéta Andričíková sa zamerala na prozaické práce a prof. Marián Andričík  posudzoval poéziu. Zaujali ich najmä […]

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

ilustračné foto záverečné skúšky

V dňoch 19. – 26. júna 2023 prebiehali v našej škole záverečné skúšky v učebných odboroch kaderník, stolár, praktická žena a spracúvanie dreva. Žiaci preukázali svoje zručnosti najprv v praktickej časti. Úlohou stolárov bolo zhotoviť výrobok, a to skrinku či stoličku podľa zadaných kritérií. Kaderníčky sa popasovali nielen s pánskym a dámskym klasickým strihom, ale […]

SVETELNÉ ZNEČISTENIE AKO NOVODOBÁ HROZBA

ilustračné foto svetelné znečistenie

V utorok 13.6.2023 sa prváci a druháci zo študijných odborov zúčastnili na prednáške  o svetelnom znečistení pod vedením Mgr. Róberta Adama, odborného pracovníka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Cieľom prednášky bolo pochopiť dôsledky svetelného znečistenia na zdravie človeka a existenciu niektorých živočíchov na zemi. Žiaci sa dozvedeli, ako každý jeden z nás môže znížiť svetelné znečistenie prírody […]

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

ilustračné foto odovzdávanie maturitných vysvedčení

Žiaci zo IV.G, IV.A a II.NŠ triedy sa definitívne rozlúčili so školou. Koncom mája a začiatkom júna im boli slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia na Mestskom úrade v Medzilaborciach. Na podujatí boli prítomní nielen triedni učitelia a vedenie školy, ale aj rodičia. Nechýbali ani slávnostné prejavy riaditeľky školy či abiturientov. Slávnostný akt ukončila hymna mládeže Gaudeamus […]

MODRÝ GOMBÍK

ilustračné foto modrý gombík

Slovenská nadácia pre UNICEF aj tento rok organizovala verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2023, ktorá prebiehala od 15. do 21. mája. Za našu školu sa do zbierky zapojili druháci Filip Steranka a Filip Zavacký. V uliciach mesta Medzilaborce vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 123,25 €, ktoré budú venované na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu […]

ÚČELOVÉ CVIČENIE

ilustračné foto

Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali 29. mája 2023 účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody. Hneď zrána sa vybrali na Kýčeru. Po túre si dopriali oddych pri ohni spojený s opekaním špekáčikov. Potom nasledovali praktické ukážky týkajúce sa poskytovania prvej pomoci, strelecká príprava či topografia. Počasie im prialo, čo umocnilo zážitok žiakov z pohybu […]