DANOVÁ – ČERTOV KAMEŇ – KALINOV

Publikované:

DANOVÁ – ČERTOV KAMEŇ – KALINOV

Kurzy
Kurz ochrany života a zdravia

V čase, keď sa štvrtáci trápili pri maturitnom stole, naši prváci, druháci absolvovali účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody a tretiaci 3-dňový kurz na ochranu života a zdravia. V dňoch 27.-29.5.2024 sa vždy ráno vybrali do malebnej prírody v okolí Medzilaboriec, keďže počasie im prialo. Ich turistickými cieľmi bola Danová, Čertov kameň či Kalinov.

Obsah kurzu bol zameraný na poskytovanie základných vedomostí a zručností potrebných na to, aby žiaci vedeli reagovať v situáciách, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie. Teoretická časť zahŕňala prednášky a diskusie, kde sa žiaci oboznamovali s potrebnými vedomosťami. Praktická časť bola zameraná na nácvik konkrétnych zručností, ako je napríklad poskytovanie prvej pomoci, evakuácia budovy alebo hasenie malých požiarov.

Mgr. Marián Mazanec