NA NÁVŠTEVE U HASIČOV

Na návšteve u hasičov

Žiaci III. A triedy v odbore mechanik počítačových sietí navštívili Hasičský  a záchranný zbor  v Medzilaborciach. Odborná exkurzia sa konala dňa 26. apríla 2024. Žiaci absolvovali prednášku na tému Optické siete  a významná práca pracovníkov Hasičského  a záchranného zboru v Medzilaborciach, ktorú prezentovali pracovníci  zboru. Bola veľmi zaujímavá, pútavá, s praktickým predvedením. Tretiaci získali poznatky v oblasti čo najrýchlejšej komunikácie […]

ALMA MATER 2024

ALMA MATER 2024

Dňa 16. apríla 2024 sa naši tretiaci a druháci zúčastnili na miniveľtrhu ALMA MATER 2024 v Prešove. Cieľom tohto unikátneho podujatia bolo zvýšiť povedomie stredoškolákov o slovenských vysokých školách. Budúcoroční maturanti takýmto spôsobom získali prehľad o možnostiach vysokoškolského  štúdia. Zároveň sa dozvedeli aj o poskytovaní štipendia vo výške 9 000 € a v niektorých prípadoch […]

EXKURZIE U ZAMESTNÁVATEĽOV

exkurzia u zamestnavateľov

Deň pred veľkonočnými prázdninami 27. marca 2024 sme si spestrili exkurziami u našich zamestnávateľov. Základné školy Duchnovičova a Komenského sme pozvali na prehliadku do podnikov Strojlab, s. r. o., a Chetra SK, s. r. o. Na exkurziách sa zúčastnilo okolo 60 žiakov ôsmych ročníkov. Výhodou návštevy u zamestnávateľa je, že si žiak (potenciálny budúci zamestnanec) […]

PRO EDUCO

Veľtrh ProEduco

Dňa 7. decembra 2023 naši prváci a tretiaci navštívili 15. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si ponuku celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania v rámci štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania sa na veľtrhu prezentovali aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností […]

NÁVŠTEVA VOJNOVÝCH CINTORÍNOV Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Dňa 6. novembra 2023  žiaci IV.A a I.NŠ navštívili vojnové cintoríny pri Dome smútku a pri železničnej stanici v Medzilaborciach. Pri prehliadke hrobov a pamätníkov si štvrtáci pripomenuli, že hrôzy 1. svetovej vojny neobišli ani územie dnešného severovýchodného Slovenska. Uvedomili si, že vojna priniesla nesmierne utrpenie a obrovské straty nielen na životoch bojujúcich vojakov, ale […]

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Žiaci III. A  triedy z odboru obchodný pracovník sa 26. októbra 2023 zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4, ktorý sa konal v metropole východného Slovenska. Podujatie už tradične organizovala Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach. Cvičné firmy sa na veľtrh výborne pripravili. Výstavné stánky, propagačné materiály či elektronické prezentácie predstavili v Spoločenskom […]

V KOZMETICKOM SALÓNE JANA

ilustračné foto

Naše kaderníčky z I.B, II.B a III.B triedy pod vedením majsteriek odborného výcviku absolvovali 10. mája 2023 exkurziu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s prevádzkou a službami kozmetického salónu Jana v Humennom. Sledovať odborníčky pri práci bolo pre dievčatá veľmi zaujímavé. Predviedli im čistenie pleti, lepenie trsov či depiláciu pokožky. Nechýbali ani ukážky súčasných trendov v […]

EXKURZIA S ÔSMAKMI

Ilustračné foto exkurzia do výroby

29. apríla 2023 a 2. mája 2023 sme ôsmakov zo ZŠ Duchnovičova a ZŠ Komenského v Medzilaborciach pozvali na exkurziu. Naším cieľom bolo spoločne navštíviť niekoľkých zamestnávateľov školy, u ktorých stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik. Prvá cesta viedla do firmy Kodero Viktora Suchého, podnikateľa v nábytkárskej výrobe. Objasnil nám, čo všetko výroba nábytku obnáša a ako sa […]

NA EXKURZII V HASIČSKOM ZBORE

Ilustračné foto Exkurzia

Mechanici počítačových sietí zo IV. A triedy sa vybrali 28. apríla 2023 na odbornú exkurziu. Navštívili Hasičský a záchranný zbor v Medzilaborciach. Najprv žiaci absolvovali odbornú prednášku na  tému Optické siete a významná práca pracovníkov Hasičského a záchranného zboru v Medzilaborciach. Prednáška bola zaujímavá, pútavá, s praktickým predvedením. Žiaci získali poznatky v oblasti čo najrýchlejšej […]

EXKURZIA DO FIRMY PANEP

ilustračné foto exkurzia

Dňa 14. 02. 2023 žiaci II. A študijného odboru obchodný pracovník spolu s Ing. Miroslavom Zozuľakom a Mgr. Annou Holzerovou absolvovali odbornú exkurziu do pobočky výrobného závodu firmy PANEP, s. r. o., v Medzilaborciach. Spoločnosť PANEP patrí v súčasnej dobe k najvýznamnejším českým výrobcom gázoviny, operačného krytia a operačných setov. Po príchode do závodu sa žiaci […]