NÁVŠTEVA VOJNOVÝCH CINTORÍNOV Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Publikované:

NÁVŠTEVA VOJNOVÝCH CINTORÍNOV Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Exkurzie
Návšteva vojnového cintorína

Dňa 6. novembra 2023  žiaci IV.A a I.NŠ navštívili vojnové cintoríny pri Dome smútku a pri železničnej stanici v Medzilaborciach. Pri prehliadke hrobov a pamätníkov si štvrtáci pripomenuli, že hrôzy 1. svetovej vojny neobišli ani územie dnešného severovýchodného Slovenska. Uvedomili si, že vojna priniesla nesmierne utrpenie a obrovské straty nielen na životoch bojujúcich vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Boje v Karpatoch si taktiež vyžiadali veľké materiálne škody.

Mgr. Marián Mazanec